Groningen Sendai-gereed?

Een ramp, een ramp… zijn dat niet wat grote woorden als het gaat om de aardbevingsproblemen in Groningen? Wat is eigenlijk een ramp? En is de aanpak van de situatie in Groningen wel de juiste? Marten Hoekstra constateert dat er volgens het Disaster Risk Management (DRM) model inderdaad gesproken moet worden van een ramp. Misschien nog niet zozeer op het materiële vlak, maar wel degelijk op maatschappelijk gebied. De grootste aardbeving, in Huizinge in 2012, was weliswaar een kantelpunt in het erkennen van de urgentie om de gevolgen van gaswinning aan te pakken en erger te voorkomen, maar het beleid blijkt nu, vijf jaar later, nog niet bevredigend. Hoekstra doet daarom aanbevelingen tot een succesvollere aanpak.

Lees hier het artikel Groningse aardbevingsproblematiek erkennen als ramp over dit onderzoek van Marten Hoekstra.