Groninger Gasberaad op zoek naar meningen over herstel bevingsschade en versterking

Groninger Gasberaad wil graag weten hoe de inwoners van het aardbevingsgebied de bevingsschade, het herstel en de versterking van hun woning ervaren. Daarom is er een vragenlijst ontwikkeld. Met vragen over de  woonsituatie, schade, herstel en versterking en ook over het maken en nakomen van afspraken. De informatie over hoe het er in de praktijk voor de bewoners van het aardbevingsgebied aan toegaat is waardevol voor het werk van het Gasberaad.

De verhalen en meningen van de bewoners geven het collectief van maatschappelijke organisaties aanknopingspunten in de gesprekken die ze heeft met bestuurders en volksvertegenwoordigers over de aanpak van de versterkingsoperatie.

Inmiddels hebben tientallen bewoners de vragenlijsten al ingevuld maar Groninger Gasberaad wil nog graag meer ontvangen.
Klik hier om naar de vragenlijst te gaan.

Mocht u de vragen niet goed in kunnen vullen of wilt u deze persoonlijk toelichten of aanvullen, vul dan uw gegevens in zodat Groninger Gasberaad contact kan opnemen. Zij verwerken de antwoorden verder anoniem.

mei 2, 2020 | Nieuws