Grootschalige aardbevingsoefening van Veiligheidsregio Groningen

Op verzoek van Veiligheidsregio Groningen werkte EPI-kenniscentrum mee aan de voorbereidende sessies voor de grootschalige, driedaagse aardbevingsoefening voor hulpdiensten, die nu nog volop bezig is. Begin volgend jaar zal EPI-kenniscentrum in opdracht van en in samenwerking met de Veiligheidsregio Groningen een slotconferentie organiseren over de oefendagen. In deze conferentie worden de bevindingen van de oefeningen gedeeld.

 

Foto’s: Veiligheidsregio Groningen/Ingmar Vos

De eerste oefendag: Zuidwolde, 17 november

Een flinke aardbeving en vervolgens: mensen gewond en bekneld, een gaslekkage, een gebouw in brand, er wordt iemand vermist, geen mobiel data- en telefoonverkeer mogelijk. En hulpdiensten met weinig personeel omdat er op veel plekken in de regio hulp nodig is en de hulpverleners ook hun eigen familie of gezin/ vrienden willen helpen.

Kortom, chaotische taferelen gedurende een paar uur in Zuidwolde.

De diversiteit in partijen die meededen aan deze oefening is groot: inwoners van Zuidwolde, Ambulancezorg Groningen, Brandweer Groningen, Defensie, Politie Noord-Nederland, Urban Search And Rescueteam (USAR.NL), Gemeentelijke Kolom Groningen (GKG), Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR), LOTUS, Rode Kruis, ReddingshondenNU en VodafoneZiggo. Bijzonder: er werd een drone van Defensie ingezet om te kijken hoe snel een gebied kan worden overzien, waar de brandweer bezig was met een brand, een gaslek en een beknelling. Een aantal ‘geregisseerde’ bewoners/ LOTUSslachtoffers ging de straat op en motiveerde inwoners om ook naar buiten te gaan en te assisteren bij de incidenten.

Het belang van zelfredzaamheid en burgerhulpverlening

Dit was dag 1 van de in totaal 3 oefendagen van de Veiligheidsregio Groningen met als doel te oefenen hoe te handelen bij de fysieke en maatschappelijke effecten van een zware aardbeving. Waarom? De aardbevingen in Groningen hebben veel invloed op de inwoners. Aardbevingen leiden tot stress, zorgen, het gevoel van onveiligheid en schade aan huizen, gebouwen en belangrijke infrastructuur. Hierbij kan je denken aan wegen en bruggen. Er bestaat ook een kans dat er een zware aardbeving komt met grote gevolgen voor inwoners en hun leefomgeving. De Veiligheidsregio vindt het belangrijk om samen met inwoners en hulpdiensten hierop voorbereid te zijn. Zelfredzaamheid en burgerhulpverlening zijn dan essentieel.

Maar het blijft niet bij deze oefening in Zuidwolde. Want op het moment van uitkomen van deze nieuwsbrief is net deel twee van de oefening achter de rug: 26 november oefende de Veiligheidsregio met de crisisorganisatie in Groningen en de laatste oefening is met alle Groninger burgemeesters, op 30 november. Dan worden de effecten op lange termijn na een zware aardbeving doorlopen. De fase na een zware aardbeving neemt mogelijk maanden of zelfs jaren in beslag. Waar moet in de nafase rekening mee worden houden?

Meer informatie over deze oefening is te vinden op de site van de Veiligheidsregio Groningen.

Het blijft natuurlijk niet bij deze oefeningen, zo is er ook een inwonerpanel ingesteld waar wordt gesproken over zelfredzaamheid en burgerhulpverlening. Daarbij wordt aangehaakt bij al bestaande initiatieven in de dorpen.

En we verwachten genoeg gespreksstof tijdens de slotconferentie. Zodra de datum daarvoor bekend is publiceren wij die op onze website.

nov 27, 2018 | Activiteiten, Nieuws