Havo-4 leerlingen aan de slag met aardbevingsproblematiek

Bij de Hanzehogeschool Groningen kunnen vanaf januari havo-4 scholieren participeren aan het Hanze Junior Honours programma, een project dat jaarlijks wordt georganiseerd door het Hanze Honours College. Binnen dit speciale talentprogramma kunnen scholieren zich onder andere verdiepen in het thema Aardbevingen.

De leerlingen komen van twaalf regionale scholen en worden op basis van hun talent geselecteerd door hun eigen school. Bij de Hanzehogeschool gaan ze vervolgens aan de slag met een project naar keuze. De leerlingen die kiezen voor het thema Aardbevingen ontwerpen een aardbevingsbestendig gebouw of ontwikkelen een survival kit voor aardbevingen.

Bevlogen deelnemers met verrassende ideeën voor maatschappelijk problemen

Het onderwerp Aardbevingen is afgelopen jaar toegevoegd als thema en werd goed ontvangen door de leerlingen. Quincy Abel is honoursstudent Technische Bedrijfskunde en begeleidde de leerlingen afgelopen jaar: “Het viel mij op hoe maatschappelijk betrokken de scholieren waren bij het onderwerp aardbevingen. Sommigen leerlingen hadden directe ervaring met de problematiek doordat bijvoorbeeld familie getroffen is door een aardbeving. Ook vond ik ze erg inventief in het bedenken van mogelijke oplossingen, met name oplossingen binnen de sfeer van smart-solutions, apps en andere soortgelijke oplossingen die passen binnen de ‘information age’ waar de scholieren in opgroeien”.

Het inbrengen van het thema Aardbevingen aan Hanze Junior Honours was een initiatief van Jelle Pama, onderzoeker Aardbevingsbestendig Bouwen bij de Hanzehogeschool. Volgens hem is onderzoekend leren de basis van het project, ‘Kijken = zien en doen = begrijpen’, aldus Pama.

Jongeren leren onderzoeken en hun talent te ontwikkelen

In januari 2019 zal het de vijfde keer zijn dat leerlingen met het Hanze Junior Honours aan de slag gaan. Gedurende vier vrijdagen in januari tot maart buigen circa 70 leerlingen zich dan over een van de vier programma’s: Aardbevingen, Healthy Ageing, Ondernemen en Cultuur, Maatschappij en Media. Deze thema’s zijn gerelateerd aan de vier profielen van de havo, maar de leerlingen zijn vrij om te kiezen wat hen het meeste aanspreekt. Eind maart is er een feestelijke slotbijeenkomst waar scholieren aan ouders, vrienden en docenten presenteren wat ze bij de Hanzehogeschool hebben geleerd.

Het Hanze Honours College organiseert het programma met als doel te komen tot een leerlijn talentontwikkeling (vo/mbo-hbo), gericht op het vroegtijdig herkennen, erkennen en stimuleren van talent.

nov 26, 2018 | Activiteiten, Nieuws