Hoe moet mijn omgeving er over 10 tot 20 jaar uitzien?

Met die vraag houden vmbo-tl leerlingen van Het Hogeland College in Uithuizen zich al een tijdje bezig. De tweedejaars scholieren doen mee aan het project Goud Grunn, waarbij leerlingen worden betrokken bij de aardbevingsproblematiek in Groningen. Dit schooljaar doet naast Het Hogeland College ook het Eemsdeltacollege in Delfzijl en Appingedam mee. Het is de bedoeling dat volgend schooljaar meer scholen aansluiten. Goud Grunn is een initiatief van EPI-kenniscentrum waarbij wordt samengewerkt met Vereniging Groninger Dorpen, CMO Stamm, BuildinG en Rijksuniversiteit Groningen.

Aan het project is een prijsvraag verbonden. Doel van dit alles is om scholieren na te laten denken over:

–          Hun leefomgeving in het aardbevingsgebied

–          Hun toekomstbeeld van het gebied en gewenste ontwikkelingen die zij voor zich zien

–          Mogelijkheden en beperkingen van duurzame energie, krimp, etc.

 

En waarom? De jeugd heeft tot nu toe weinig stem gekregen in de (aardbevings) problematiek in Groningen, wat ook is onderstreept door de Kinderombudsvrouw en de Onafhankelijke Raadsman. De jongeren worden door middel van Goud Grunn betrokken bij het beleid dat er (voor hun toekomst) wordt gemaakt in de regio die te maken heeft met vele ontwikkelingen; ze kunnen op een zichtbare en herkenbare manier participeren in de problematiek, maar vooral in de kansen en innovatieve oplossingen.

De scholieren krijgen tijdens diverse lessen informatie over de Groninger aardbevingen en alles wat daar mee samenhangt: ondergrond, techniek, achtergrond gaswinning, sloop, nieuwbouw, de sociale impact, de versterkingsopgave en ze gaan op excursie. Dat wordt onder meer verzorgd door de Vereniging Groninger Dorpen, BuildinG en EPI-kenniscentrum.

Per klas worden er teams gevormd en de leerlingen gaan aan de slag met een prijsvraag met het thema: “Hoe wil ik dat mijn leefomgeving in mijn dorp of stad eruit ziet over tien tot twintig jaar?”

De jongeren gaan in de klas brainstormen over hoe ze hier invulling aan willen gaan geven, dat kan in een vorm van bijv. een maquette, tekening of filmpje. Het Hogeland College rond in februari het project af maar de leerlingen hebben nu al leuke en innovatieve ideeën en mochten dat laten zien aan burgemeester Marijke van Beek van de gemeente Eemsmond. Dit staat er op hun verlanglijstje: een ambulance-drone, een zelfvoorzienend dorp, biogasfabriek en duurzame en aardbevingsbestendige huizen. De burgemeester is blij met de werkstukken en wil ze tentoonstellen in het gemeentehuis. Marijke van Beek vindt het vooral goed dat de jongeren naar de kansen kijken in het gebied en niet alleen nadenken over de zorgen die wonen in aardbevingsgebied met zich meebrengt.

In maart gaan twee klassen van het Eemsdeltacollege aan de slag. Per klas wordt het project van een groepje genomineerd door docenten van de betreffende school, waarna een jury eind mei de uiteindelijke winnaar kiest. Die klas gaat aan de haal met een leuke prijs.

De ideeën worden zoveel mogelijk gedeeld met bestuurders, zodat zij die kunnen meenemen in hun plannen.

Lijkt het u leuk om dit project ook op uw school uit te voeren? Stuur dan een mail naar info@epi-kenniscentrum.org, dan kunnen wij u voorzien van meer informatie. Voorwaarde is wel dat de school in het aardbevingsgebied ligt.

29 januari 2018 | Activiteiten, Nieuws