EPI kenniscentrum
Aanmelden nieuwsbrief

Aardbevingsproblematiek binnen de Rijksuniversiteit Groningen

Aardbevingsproblematiek binnen de Rijksuniversiteit Groningen

De aardbevingsproblematiek vraagt om een brede aanpak. Binnen de Rijksuniversiteit Groningen wordt deze aanpak gecoördineerd door Mary Lammeree, werkzaam bij de afdeling Vastgoed en Investeringsprojecten. We spraken haar over het werkveld en de complexiteit van het aardbevingsbeleid.

Wat houdt je functie precies in?
Ik ben projectcoördinator dossier aardbevingen. Ik ben voor de Rijksuniversiteit Groningen verantwoordelijk voor alle projecten die met ‘de harde kant’ van het aardbevingsdossier, dus met de technische kant te maken hebben. Denk hierbij aan versterkopgaven, communicatie richting de medewerkers, gesprekken met de NAM,  beleidslijnen die we daarin zoeken, en het zorgen voor de financiering.

Kun je een aantal voorbeelden geven van projecten bij de RUG?
Binnen mijn werk houd ik me bezig met een twaalftal dossiers. Om te beginnen is de Rijksuniversiteit Groningen bezig met een inventarisatie van het exterieur van de circa 300 gebouwen in Groningen die de universiteit rijk is. We kijken aan de buitenkant van deze gebouwen of er elementen aan of op zitten die zwakker zijn dan het gebouw zelf, zoals schoorstenen of balkonnetjes. Naast de kwetsbare elementen aan de buitenkant van het gebouw, kijken we ook naar de kwetsbare elementen aan de binnenkant, zoals hoge kasten en boekenplanken op de werkplek. Een grootschalige inventarisatie per gebouw laat echter nog even op zich wachten.
Omdat de RUG echter ook een aantal gebouwen heeft die iets huisvesten dat kritiek is, gaan we hier alvast mee aan de slag. Een mooi voorbeeld zijn de datacenters. Als daar wat mee gebeurt, dan ligt de organisatie plat. Zodra de grootschalige inventarisatie van start gaat, nemen we bovendien alle schademeldingen mee die tot nu toe geregistreerd zijn. Voor deze inventarisatie vragen we geen extern bedrijf: alles wordt opgepakt in samenwerking met de Facility managers van de gebouwen en afdelingen. We willen namelijk heel graag dat de kennis in de organisatie van de RUG blijft en geworteld raakt.

Uitbreiden gezond verstand
Via de Facility Managers zoeken we ook contact met alle medewerkers van de RUG. Zo hebben alle medewerkers een bericht gekregen met daarin de opdracht om te kijken naar de veiligheid van de eigen werkplek: kijk naar je werkomgeving, gebruik je gezonde verstand. Pas zo nodig je werkomgeving aan. Van de Facility Managers begreep ik dat veel medewerkers het hebben opgepakt en ermee aan de slag zijn gegaan. Dat is wel heel leuk om te horen.
Wel merk ik dat medewerkers toch nog veel vragen hebben: wat is er nu eigenlijk  precies aan de hand in Groningen? Daarom ontwikkelt de RUG een website om medewerkers, en uiteindelijk ook studenten, te informeren over de aardbevingsproblematiek. Waarom Groningen bijvoorbeeld zo uniek is in de wereld als het gaat om aardbevingen, en wat de RUG daar in doen. Zo hopen we het gezonde verstand van de RUG-medewerkers nog verder uit te breiden en hen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en aspecten van de Groningse aardbevingsproblematiek.

Nieuw- en verbouwbeleid
Bij nieuwbouw volgt de RUG de nieuwbouwregeling, waarbij, in overleg met de NAM, de meerkosten door de aardbevingen in kaart worden gebracht. Voor een nieuw te starten project is het gemakkelijker deze meerkosten inzichtelijk te maken dan bij een lopend nieuwbouwproject dat door de aardbevingen vertraging oploopt. Bij verbouwprojecten is dit nog vele malen complexer. Immers, op het moment dat je de aardbevingen in het begintraject meeneemt wordt dit een onevenredig zware factor, waardoor je altijd op nieuwbouw uitkomt. Aardbevingen mogen daarom niet de enige pijler zijn op basis waarvan nieuw- of verbouwbeslissingen gemaakt worden.
Voor monumentale panden wegen er weer andere factoren mee. In het geval van de RUG zijn veel panden in het centrum erg karakteristiek voor Groningse binnenstad en dit willen we graag zo houden. Daarom zoekt de RUG met de NAM naar manieren waarop herstelwerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd zonder dat het visuele karakter van het gebouw wordt aangetast. Nieuw-Zeeland is hiervoor een mooie casus voor ons: hier hebben ze veel ervaring met de versteviging van monumentale panden.

Welke rol speelt het EPI-kenniscentrum precies in je werk?
Met name op het gebied van kennisdeling werk ik samen met het EPI-kenniscentrum. Vanuit de RUG ben ik erg positief over onze samenwerking en over de kennis van zaken binnen het centrum: de medewerkers van EPI-kenniscentrum weten precies hoe je een kennisevenement moet opzetten en wat er allemaal geregeld moet worden. Zo hebben we de bijeenkomst Aardbevingsbestendige gebouwen georganiseerd voor professionals uit de facilitaire dienstverlening die direct met aardbevingsproblematiek te maken hebben; de animo hiervoor was erg hoog.

Meer nieuws in innovatie

Kennisbijeenkomsten rondom monumenten en cultureel erfgoed uitgebreid

Via een verkenningsronde vanuit EPI-kenniscentrum blijkt dat meer doelgroepen werkend in verschillende vakgebieden behoefte hebben aan kennisdeling rondom monumenten en cultureel erfgoed in relatie tot… Lees meer

Kennisbijeenkomsten rondom monumenten en cultureel erfgoed uitgebreid
date 15 June

BuildinG, een innovatiecentrum voor aardbevingsbestendig en innovatief bouwen

Economic Board Groningen (EBG) en Hanzehogeschool Groningen starten Build In Groningen om voor Noord-Nederland innovatieve oplossingen te bedenken voor een veilige woonomgeving. Lees meer

BuildinG, een innovatiecentrum voor aardbevingsbestendig en innovatief bouwen
date 06 March

Hanzehogeschool Groningen zoekt Lector Aardbevingsbestendig Bouwen en Lector Kansrijk Groningen

Het lectoraat Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen is een initiatief van Hanzehogeschool Groningen en onderdeel van Kenniscentrum NoorderRuimte. Lees meer

Hanzehogeschool Groningen zoekt Lector Aardbevingsbestendig Bouwen en Lector Kansrijk Groningen
date 11 February

Grondleggers

EPI kenniscentrum
EPI kenniscentrum