EPI kenniscentrum
Aanmelden nieuwsbrief

Studiemiddag ‘Monumenten en eigenaren in beweging’

Studiemiddag ‘Monumenten en eigenaren in beweging’

Professionele partijen die zich bezighouden met onderzoek rondom schadeherstel en bouwkundige versterking van Rijksmonumenten in Groningen, woonden 15 maart de derde bijeenkomst Monumenten bij in Hotel Spoorzicht te Loppersum. Deze keer georganiseerd door Libau, Centrum Veilig Wonen, NAM en EPI-kenniscentrum.

Kennisreeks Monumenten en cultureel erfgoed
Er is veel behoefte aan kennisdeling rondom monumenten en cultureel erfgoed in relatie tot de aardbevingsproblematiek. De eerste twee studiemiddagen hadden vooral tot doel nader kennis te maken en een eerste verdiepingsslag te maken in het proces van schadeafhandeling bij rijksmonumenten. Hierbij werd een doorkijk gegeven naar het proces van bouwkundig versterken en uitleg gegeven over het opgestelde schadehandboek. Op deze derde studiemiddag gingen professionele partijen in op organisatieprocessen zoals onderzoek, ontwerp en voorbereiding van bouwkundige versterking van monumenten. De volgende keer tijdens de vierde studiemiddag wordt de rol van de eigenaar rondom de organisatieprocessen belicht.

Kennismiddag Monumenten en eigenaren in beweging
Tijdens deze studiemiddag vertelden sprekers uit andere werkdomeinen dan Rijksmonumenten in Groningen over de interactie tussen professionele partijen en eigenaren. Hierbij kwam telkens een gemeenschappelijke deler naar voren.
Zo vertelde Simon Kadijk (Donatus monumentenverzekeringen) over de gang van zaken rondom het verzekeren en afhandelen van schade van monumenten; dat schade veelal in natura vergoed wordt en hoe dit in z n werk gaat.
Merijn Wienk (Libau) en Leonie Lamberts (Pura management en advies) deelden ervaringen binnen het geluidsisolatieproject Schiphol en de wederopbouw van woonwijk Roombeek na de vuurwerkramp in Enschede. De omvang en impact die beide gebeurtenissen hadden op de bewoners van het betreffende gebied komen overeen met de bewonersbeleving in Groningen.

Na de pauze gaven Karin Hazewinkel (Archipunt) en Daniel van Huizen (Holstein restauratie architectuur) een toelichting op verschillende vraagstukken rondom twee monumenten in het aardbevingsgebied. Een casus ging in op schade en veiligstellen, en de relatie met het bedrijfsmatig gebruik van het monument. De andere casus ging in op langer lopende restauratieprocessen van een monument, die samenvallen met schadeherstel en bouwkundig versterken.

De gedeelde conclusie was dat vrijwel alle organisatieprocessen rondom monumenten vaak complex en voor de eigenaar ingrijpend zijn met lange doorlooptijden. Hierbij zijn tijd investeren om alle opties goed af te stemmen, bepalen wie de regie heeft en wat nodig is om optimaal samen te werken, noodzakelijk.

Houd onze website in de gaten voor de aankondiging van de vierde studiemiddag Monumenten.

Meer nieuws in educatie

University College: Webklas Rijksuniversiteit Groningen over aardbevingen

Binnen de Rijksuniversiteit Groningen is gestart met een webklas over aardbevingen, speciaal voor VWO-scholieren. Kennisdeling is een belangrijk onderdeel binnen EPI-kenniscentrum. Kennisdeling vindt… Lees meer

University College: Webklas Rijksuniversiteit Groningen over aardbevingen
date 16 June

Alfa-college biedt keuzedeel Aardbeving Bestendiger Bouwen aan

Het herstel van de vele bouwwerken vraagt nu en de komende jaren om goed geschoolde vaklieden in verschillende vakgebieden. Alfa-college heeft haar verantwoordelijkheid genomen en het keuzedeel ‘Aardbeving… Lees meer

Alfa-college biedt keuzedeel Aardbeving Bestendiger Bouwen aan
date 15 June

Technasium Werkman College ontwerpt aardbevingsbestendige woningen

Ook dit schooljaar zijn er drie klassen uit het 3e jaar van het technasium van het Werkman College begonnen met een project om aardbevingsbestendige woningen te ontwerpen. Lees meer

Technasium Werkman College ontwerpt aardbevingsbestendige woningen
date 15 June

Grondleggers

EPI kenniscentrum
EPI kenniscentrum