Kennisfestival: EPI-kenniscentrum is er bij!

Het Grootste Kennisfestival van Noord Nederland op 27 september 2017: 5 podia, 50 sprekers en 8 bands; en EPI-kenniscentrum is er bij! Met onze collega’s van het onderzoek Gronings perspectief van de Rijksuniversiteit Groningen verzorgen we een workshop over aardbevingen en welzijn.

Het evenement heeft de inhoud van een congres, maar met de sfeer van een muziekfestival. Kennis delen staat centraal en dan onder het genot van een hapje, drankje en fijne muziek. Dit alles op het Suikerunieterrein in Groningen vanaf 13.30 uur.

Als het leefgebied verandert in aardbevingsgebied komen er initiatieven los, krijgen technologische vernieuwingen een boost en wordt samenwerken belangrijker dan ooit. In zo’n netwerksamenleving doe je het nooit alleen, dat ervaart EPI-kenniscentrum dagelijks. In het aardbevingendossier zijn vele organisaties en mensen betrokken. Ieder met zijn eigen kennis, ervaringen en expertise.

De kunst is om die kennis samen te brengen, verder te ontwikkelen en in de praktijk te delen, zodat we in Groningen weer bevingsveilig kunnen wonen.
Dit is precies de rol die EPI-kenniscentrum pakt tijdens het Grootste Kennisfestival van Noord Nederland.

 

Workshop EPI-kenniscentrum en Gronings Perspectief

In het aardbevingendossier wordt voortdurend vooruitgang geboekt op het gebied van technische kennis en de toepassing daarvan. Tegelijkertijd wordt ook steeds duidelijker welke psycho-sociale impact de aardbevingen hebben op de inwoners.
Tijdens de workshop focussen we dan ook op de sociaal-maatschappelijke zijde van het aardbevingendossier.

We delen het podium met de collega’s van een van onze grondleggers, de Rijksuniversiteit Groningen.
De RUG doet met Gronings Perspectief langlopend onderzoek naar de gezondheid, veiligheidsgevoelens en het toekomstperspectief van Groningers in alle 23 gemeenten.
Wat is de impact van de aardbevingen op het dagelijks leven van mensen? Op de gezondheid en het welzijn van mensen? Hoe zit het met de beleving van veiligheid van de inwoners van het aardbevingsgebied? Wat verhoogt de leefbaarheid van wijken en dorpen?

Met behulp van enquêtes, interviews én een waardevolle koppeling met de database van LifeLines wordt door Gronings Perspectief de impact wetenschappelijk in kaart gebracht.
Dit levert veel kennis op over de aardbevingen, maar ook over het welzijn van de Groningers in het algemeen. De eerste resultaten zijn bekend en het delen en bespreken waard!

Het doel is nu om de onderzoeksresultaten te gaan gebruiken om zo het gebied sterker te maken.
Dat staat centraal tijdens de workshop. Hoe kom je tot een nieuwe aanpak, inrichting van faciliteiten of beleidsinstrumenten? Welke initiatieven kunnen worden bedacht om de regio op langere termijn een positieve impuls te geven?
Met het beantwoorden van deze vragen hopen wij praktische toepassingen/oplossingen te vinden voor de gesignaleerde problemen voor gezondheidsrisico’s en veiligheidsbeleving. En rekenen natuurlijk op input van de deelnemers tijdens de workshop.

Kom je graag op een mooi festival of denk jij, bijvoorbeeld als (ervarings)deskundige, een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan de workshop? Meld je dan aan via hetgrootstekennisfestivalvannoordnederland. Hier vind je ook meer info over de ticketprijzen. Wil je meer weten over het festival of over het thema? Neem dan contact op met Nienke de Jong: n.dejong@epi-kenniscentrum.org

jul 12, 2017 | Activiteiten, Nieuws