Let’s turn up the heat transition!

In deze thesis van Daan Mulder (Radboud Universiteit Nijmegen) wordt antwoord gegeven op de vraag welke rol energiecoöperaties spelen in de energietransitie, in het bijzonder in de warmtevoorziening van huishoudens.

Toen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in 2016 de Energieagenda met de hoofdlijnen voor het energiebeleid tot 2050 presenteerde, werd duidelijk dat – mede vanwege de nadelige gevolgen van de gaswinning in Groningen – het decennialange aardgasregime werd verbroken.
In 2050 moet alle Nederlandse huishoudens CO2-neutraal zijn, dus aardgasverwarmingssystemen moeten worden vervangen door systemen draaiend op hernieuwbare energiebronnen.

Vanwege een gebrek aan snelheid en regie vanuit de overheid, is een bottom-up beweging zichtbaar geworden. Inwoners verenigen zich – paradoxaal gezien de individualisering van de samenleving – in energiecoöperaties en nemen het heft in eigen hand. En hoewel het absolute aantal leden van een energiecoöperatie nog steeds beperkt is, is de groei opmerkenswaardig.

Het onderzoek concludeert o.a. dat de energiecoöperaties er voor zorgen dat de samenleving een rol krijgt in de energietransitie door hen een stem en een gezicht te geven. Ook zorgen de coöperaties voor bewustwording van de energievraagstukken binnen de samenleving en is de schaalgrootte van een energiecoöperatie geschikt om innovaties op te starten en door te ontwikkelen.