Mooie resultaten samenwerking Alfa-college en EPI-kenniscentrum

 

Mooie resultaten samenwerking Alfa-college en EPI-kenniscentrum
De verbinding tussen het EPI-kenniscentrum en Alfa-college wordt steeds zichtbaarder op de technieklocatie van het ROC aan de Admiraal de Ruyterlaan. Door de intensieve en goede samenwerking worden ontwikkelingen binnen het aardbevingsbestendig (ver)bouwen snel omgezet in onder andere onderwijs en trainingen.

Resultaten van samenwerking 
Het Techniek Innovatie Centrum (TIC) van het Alfa-college leent zich uitstekend voor de trainingen. Zo verzorgen het EPI-kenniscentrum en Alfa-college hier alweer twee jaar de training ‘Communicatie en gedrag in aardbevingsgebieden’ voor diplomakandidaten van de opleidingen bouw, installatie- en elektrotechniek. Door het volgen van deze training zijn de deelnemers goed voorbereid op het werken in de regio.

Op verzoek van het bedrijfsleven is in oktober de training ‘Veilig werken met rolsteigers’ van start gegaan. De training is bedoeld voor vakmannen en studenten van niveau 2 en 3 die na hun opleiding als timmerman, elektricien, installateur, schilder, voeger of metselaar in de regio gaan werken. Tijdens de training leren studenten hoe ze op een juiste, veilige manier een rolsteiger kunnen (de)monteren en verplaatsen. Ook leren de deelnemers hoe ze veilig op een rolsteiger moeten werken. Dit is nodig omdat een groot deel van de ongelukken in de bouw wordt veroorzaakt door werken op hoogte.

Naast trainingen geven bedrijven regelmatig masterclasses aan studenten en vinden er werkbezoeken aan bedrijven plaats. Zo gaan studenten bijvoorbeeld op bezoek bij de NAM, ingenieursbureau Arcadis of bouwbedrijf van Wijnen. Deze werkbezoeken worden georganiseerd door docenten van het Alfa-college.

Tot slot organiseren het EPI-kenniscentrum en Alfa-college samen bijeenkomsten, seminars en informatieavonden voor studenten, docenten en het bedrijfsleven over aardbevingsbestendiger bouwen.

Vooruitstrevend
Levensloop (domotica), energie en duurzaamheid en bevingsbestendiger bouwen zijn belangrijke thema’s voor het Alfa-college. Ook is het ROC vooruitstrevend op het gebied van BIM (Revit). Het Alfa-college heeft bovendien een intensief scholingsprogramma.

Zo zullen twee docenten in schooljaar 2016-2017 een train-de-trainer traject volgen in het kader van de training ‘Veilig werken met rolsteigers’. Het doel is dat docenten deze training vervolgens zelf aan studenten kunnen geven om hen met zoveel mogelijk kennis de arbeidsmarkt op te sturen.

Ook hebben twee docenten onlangs de post-bachelor ‘Aardbevingen en diepe ondergronden’ gevolgd en behaald. Deze opleiding wordt in samenwerking met het EPI-kenniscentrum gegeven door de Hanzehogeschool. Laatstgenoemde is net als het Alfa-college en de Rijksuniversiteit Groningen grondlegger van het EPI-kenniscentrum.

Toekomst
Ook in 2017 worden er trainingen, gastlessen en masterclasses gegeven op het Alfa-college en zullen er trainingen, lesstof en keuzedelen ontwikkeld worden. Dit doet het Alfa-college in co-makerschip. In de toekomst zal het Alfa-college de samenwerking met het EPI-kenniscentrum en andere bedrijven, waaronder SSPB, verdiepen en verbreden, zodat de vraag naar relevante kennis en vaardigheden wordt beantwoord.

okt 13, 2016 | Activiteiten, Nieuws