Nieuwe publicatie roept vragen op voor parlementaire enquête gaswinning Groningen

Onlangs verscheen de publicatie ‘Gaswinning, aardbevingen en de maatschappelijke gevolgen voor de provincie Groningen en haar bewoners’. De kennis over dit dossier is verspreid over veel verschillende onderzoeken, kennisinstellingen en instituten. Het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen heeft deze kennis in kaart gebracht door middel van een literatuurstudie. Daarmee geeft het niet alleen aan wat de stand van kennis is, maar ook op welk terrein onderzoek ontbreekt en aangevuld zou moeten worden. Het Kennisplatform heeft voor deze studie gebruik gemaakt van literatuur die verschenen is na juni 2018 tot en met juli 2019.

 

Beleid van de Rijksoverheid verslechterd gaswinningsproblematiek
Het overzicht schetst de impact van de gaswinning en de aardbevingen op de Groningse samenleving in brede zin. Daarbij worden uiteenlopende thema’s besproken, zoals leefbaarheid, woningmarkt, vertrouwen, identiteit en gezondheid. Net als in veel ander onderzoek is de conclusie dat bewoners hard zijn getroffen. Het vertrouwen in overheden en instanties is laag. Gevoelens van onveiligheid, machteloosheid, verontwaardiging, boosheid en teleurstelling zijn hoog. Mensen hebben gezondheidsklachten en stress, vooral als ze veel schade hebben.

Nieuw is dat ook naar de samenleving in bredere zin is gekeken. Diverse onderzoeksteams concluderen dat het beleid van de Rijksoverheid de gaswinningsproblematiek eerder heeft verslechterd dan verbeterd. In hun ogen is een institutionele crisis veroorzaakt. Hoofdonderzoeker Nienke Busscher: “Het is uitzonderlijk dat verschillende onderzoekers het zo eens zijn. Deze crisis is door de overheid zelf veroorzaakt. Dat komt ongetwijfeld in de parlementaire enquête aan bod, zeker omdat dit een crisis is die niet als crisis wordt aangemerkt.”

 

Leefbaarheid in het geding

Ook nieuw is een overzicht van de mate waarin de regio als geheel is getroffen. De leefbaarheid van het gebied wordt lager beoordeeld dan in voorgaande jaren. Maar het vertrouwen van bewoners in de woningmarkt is ietsje hoger dan het landelijk gemiddelde in 2019. Er wordt nu veel gevraagd van bewonersinitiatieven om het gebied leefbaar te houden. Volgens onderzoekers zijn er meer investeringen nodig om de leefbaarheid op peil te krijgen.Het imago van Groningen als provincie heeft een deuk opgelopen. Het aantal mensen dat Groningen met gezelligheid associeert is sterk afgenomen en sommige toeristen geven aan niet terug te komen naar Groningen wegens de gaswinningsproblematiek.

Het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen is in 2018 opgericht in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen, met als doel kennis over de maatschappelijke gevolgen van de gaswinning en bodembeweging in kaart te brengen en te delen.

De publicatie is te downloaden op de site van het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen. Daarnaast liggen er exemplaren van de literatuurstudie in de bibliotheken in de regio en in alle vestigingen in de stad.

 

jun 30, 2020 | Nieuws