Nieuwe ronde module 1 van constructeursopleiding Aardbevingsbestendig ontwerpen en herstellen

Op 28 maart zal een nieuwe ronde van de constructeursopleiding Aardbevingsbestendig ontwerpen en herstellen starten. Het gaat dan om module 1. De Betonvereniging en EPI-kenniscentrum bieden deze opleiding in samenwerking met Hanzehogeschool Groningen aan.

Er is grote behoefte aan nieuwe kennis, voldoende geschoold personeel en oplossingen als het gaat om aardbevingsbestendige (ver)bouw- en herstelwerkzaamheden. En het is natuurlijk heel belangrijk om dit alles snel en constructief veilig toe te passen. Deze nieuwe opleiding gaat in op de bouw- en geotechnische facetten van de omvangrijke maatschappelijke opgave.

Tijdens de lessen worden de deelnemers theoretische en praktische kennis en vaardigheden bijgebracht om (preventieve) versterking van bouwwerken en kunstwerken te realiseren. Hiervoor komen aan bod: kennis van dynamica, Eurocode 8 (aardbevingen), NPR 9998, diverse toepassingen van bouwmaterialen en constructies m.b.t. metselwerk, staal, hout, beton, funderingsaspecten, modelleringssystemen en verschillende rekenvoorbeelden.

De opleiding bestaat uit 2 modulen. Module 1 gaat in op (herstel van) bestaande bouw met algemene kennis van zaken; module 2 zal meer ingaan op nieuwbouw met complexere bouwaspecten. Tijdens de modulen wordt geoefend met praktijkcasussen. Beide modulen worden afgesloten met een kennistoets. U dient module 1 met goed gevolg af te sluiten om te kunnen starten met module 2.
Voor het Constructeursregister levert de opleiding 28KE/PE punten op.

Meer informatie over de inhoud van deze opleiding en over aanmelden, leest u via de website van de Betonvereniging of in de bijbehorende folder. Als u Module 1 al gevolgd heeft kunt u zich hier ook aanmelden voor Module 2.

2 maart 2017 | Activiteiten, Nieuws