Nieuwe serie masterclasses Gaswinning en aardbevingen

“De masterclasses Gaswinning en aardbevingen in Groningen hebben mij kennis en inzicht gebracht die ik moeilijk op een andere manier vergaard zou hebben. De breedte van onderwerpen correspondeert met het complexe karakter van de gevolgen van de gaswinning.” Dat zijn de woorden van Gert de Vries uit Overschild, een van de honderden mensen die inmiddels één van de series masterclasses hebben gevolgd.

Van energietransitie, daling huizenprijzen tot de impact van bevingen op mensen

Op 17 oktober start er weer een serie van zes openbare avondmasterclasses over onderwerpen gerelateerd aan de aardbevingsproblematiek in Groningen, voor iedereen die het interesseert. Bijvoorbeeld als bewoner van het gebied, als student maar bijvoorbeeld ook om er uw voordeel mee te doen in uw werk.

Docenten vanuit verschillende expertises delen hun inzicht op het gebied van de gaswinning en aardbevingen, zodat deelnemers een interdisciplinaire blik krijgen op het dossier. Dit staat er op het programma:

 

MasterclassesDocentWat
17 okt 2019Rien HerberGeologische oorzaken van de aardbevingen
31 okt 2019Herman BröringEen bestuurlijke blik op het gasgebouw: instituties, schadecompensatie en versterking
7 nov 2019Tom PostmesMaatschappelijk impact van de aardbevingen 
14 nov 2019Christian ZuidemaEnergietransitie; noodzaak, uitdagingen en kansen
21 nov 2019Melanie BakemaDisaster governance & transities na een ramp
28 nov 2019Harry GarretsenImpact aardbevingen op huizenprijzen

 

Een van de docenten is prof. dr. Christian Zuidema met als vakgebied o.a. Energie en Brandstoffen. Hij licht vast een tipje van de sluier op over zijn college Energietransitie; noodzaak, uitdagingen en kansen: “Een snelle verandering van ons energiesysteem is één van de voornaamste uitdagingen van de 21e eeuw, zeker in de regio Groningen. De verschuiving van een op fossiele brandstoffen gebaseerd systeem naar een meer efficiënt en op duurzame bronnen gebaseerd systeem heeft echter een aantal pittige consequenties.”

“In dit college gaat het om de vraag hoe we deze verschuiving in ons landschap en in onze samenleving inpassen. Onder welke voorwaarden is een windmolenpark in de achtertuin acceptabel? Hoe stimuleren we initiatief van onderaf? Wie kan en mag er allemaal meedoen in het investeren? En vooral, hoe kunnen wij ons als regio verhouden tot de mondiaal optredende verandering in het energiesysteem? Het is een gebiedsgerichte en op ruimtelijke en sociale voorwaarden gerichte benadering die we verder bespreken met als gedachte, dat energie niet alleen een probleem is, maar ook een kans voor onze regio.”

Kennis en netwerken

Aan het einde van de masterclasses zijn deelnemers in staat om de situatie in Groningen op een integrale manier te begrijpen en te reflecteren op de sociale, maatschappelijke, economische en bestuurlijke complexiteiten gerelateerd aan de problematiek. Bovendien biedt het deelnemers een unieke kans om hun eigen netwerk, met als gedeelde interesse de Groningse situatie, te vergroten. De masterclasses zijn een initiatief van en worden aangeboden door Sustainable Society (Rijksuniversiteit Groningen) en EPI-kenniscentrum.

Meer informatie vindt u via deze link, aanmelden kan tot en met 6 oktober 2019.

sep 17, 2019 | Activiteiten, Nieuws