Kennis delen doen wij samen

Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Nieuws

Hieronder vindt u artikelen uit onze nieuwsbrief, op het gebied van aardbevingsbestendig bouwen en alle andere thema’s wat aardbevingen aangaat.

Havo-4 leerlingen aan de slag met aardbevingsproblematiek

Bij de Hanzehogeschool Groningen kunnen vanaf januari havo-4 scholieren participeren aan het Hanze Junior Honours programma, een project dat jaarlijks wordt georganiseerd. Binnen dit speciale talentprogramma kunnen scholieren zich onder andere verdiepen in het thema Aardbevingen.

Lees meer

Rijksuniversiteit Groningen reikt penning uit aan Annemarie Heite

In de aula van het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen heeft Annemarie Heite op 15 november 2018 de Ubbo Emmiuspenning in ontvangst genomen. Heite kreeg de penning omdat zij op unieke wijze heeft bijgedragen aan het voor een groot publiek zichtbaar maken van de problematiek rond de gaswinning gerelateerde aardbevingen in en rond het ‘Gasveld Groningen’.

Lees meer

Tijdens Let’s Gro: Rijksbouwmeester Floris Alkemade over de toekomst van Groningen

Uitermate trots zijn wij vanwege de komst van Rijksbouwmeester Floris Alkemade. Om half 3 houdt hij in onze tent op de Grote Markt een key-note speech over de kansen die het biedt om juist nú stevige keuzes te maken over de ruimtelijke kwaliteit en het typische Groningse karakter van dorpen en gebouwen, waar we allemaal zo trots op zijn. We hebben goed ‘goud’ in handen!

Lees meer

EPI-kennissessie over scholenprogramma op 16 oktober in Middelstum

In het programma wordt gewerkt aan de bevingsbestendigheid van de scholen. Dit gebeurt in combinatie met o.a. het energiezuinig maken van de gebouwen, het bouwen van scholen die goed ingespeeld zijn op de toekomstige bevolkingsontwikkeling én het voldoen aan alle wettelijke eisen die gesteld worden aan schoolgebouwen.

Lees meer

Een doorbraak voor olifantsgras?

Met een grote glimlach staat hij op het podium als hij de prijs in ontvangst neemt. Frank Bucher uit Stiens, de winnaar van de EBG Pitch (Economic Board Groningen). Van de 20.000 euro die er te verdelen was neemt hij er bijna 10.500 mee naar huis.

Lees meer

Koppelkansen versterken en verduurzamen?

Bewoners en energiecoöperaties kunnen het niet alleen! Aansluiten bij wat de mensen in het aardbevingsgebied zélf kunnen en willen: dat is de insteek van het project Koppelkansen. In dit project wordt gekeken naar koppelkansen tussen versterken en verduurzamen in het aardbevingsgebied van Noordoost Groningen.

Lees meer

Studenten ontwerpen Tiny house voor Wagenborgen

Lof alom voor de studenten Middenkaderfunctionaris Bouw van het Alfa-college en Bouwkunde van Hanzehogeschool! Bij woonstichting Groninger Huis in Zuidbroek presenteerden de studenten 3 juli hun ontwerpen van Tiny Houses.

Lees meer

Koninklijke familie enthousiast over WikiHouse

“De koning vond het tof hoe wij met nieuwe energiebronnen bezig zijn”, vertelt Maurits Medemblik, student Technicus engineering van het Alfa-college. Hij vervolgt: “Eerst stotterde ik nog een beetje, maar na een paar vragen van de koning was ik wel op mijn gemak. Ik heb in het energieneutrale WikiHouse laten zien hoe het ook anders kan. Waterstof, windenergie en zonne-energie kunnen aardgas vervangen!”

Lees meer

Tegen beweging

Het uitzonderlijke aan de Groningse aardgasbevingen is dat ze in de bewoonde wereld plaatsvinden. Hoe bouw en verbouw je in zo’n gebied? Een vraag waarmee de voorlieden van de onderzoeksgroep Earthquake Resistant Structures nog wel even zoet zullen zijn.

Lees meer

Van test naar toepassing in het Groningse aardbevingsgebied

Het onderzoekstraject van TNO naar effectieve testmethoden voor bouwtechnische maatregelen in het Groningse aardbevingsgebied is gestart. In de praktijk komt het erop neer dat bij BuildinG middels proeven op de triltafel gewerkt wordt aan een testmethode en beoordelingskader voor herstel- en versterkingsmaatregelen.

Lees meer

Gratis kennissessie Bouwen met Gronings karakter op 22 maart

Wat doen schade en versterking met de bebouwde omgeving van Groningen? Blijft het Groningse karakter behouden? Wat is dat karakter nu eigenlijk, welke stijlen zijn typisch voor deze regio en zijn mooi of juist niet? En hoe wordt bij de uitvoering aangekeken tegen bouwen met Gronings karakter?

Lees meer

Toekomst voor de ‘Quake School’

Een jaar geleden studeerden Jornt Bieze, Peter van Buuren en Steven Lammersen af aan de Hanzehogeschool met hun project ‘De Quake School’. Ze gooiden hoge ogen met het project dat modulair bouwt op water en daarmee de gebouwen aardbevingsbestendig maakt

Lees meer

Nieuw: Advanced Training & Practical Applications in Earthquake Engineering

Een unieke zesdaagse training voor senior constructeurs, waarin de theorie van dynamica en de toepasbaarheid ervan in de praktijk samenkomen.
Het doel van deze training is het leren van de fundamentele kennis van aardbevingsbestendig ontwerpen, dus van seismisch berekenen, seismische risico’s, toegepaste dynamica tot seismisch ontwerpen.

Lees meer

Dieper ingaan op de ondiepe ondergrond

De aardbevingen in Groningen zijn lastig te voorspellen, evenals de schade die de bevingen genereren. Om meer zicht te krijgen op de complexe Groningse bevingssituatie, is Janneke van Ginkel vanaf september 2017 bezig met haar promotieonderzoek naar de trillingen in de Groningse ondergrond.

Lees meer

BIM inzetten bij opnemen aardbevingsschades

Het BIMMEN is ook een goede manier voor het vastleggen van het gebouwenbestand in Groningen met aardbevingsschade. Een BIM-model is niet alleen een 3D weergave van het gebouw, maar ook een informatiemodel waarin bijvoorbeeld ook kan worden vastgelegd wat voor schade er op welk moment is vastgesteld.

Lees meer

Aanbevelingen voor base isolation projecten in Groningen

Op 16 en 17 januari hield EPI-kenniscentrum samen met de Research Group on Earthquake Resistant Structures van de Hanzehogeschool een tweedaags seminar over base isolation. Prof. Dr. Ihsan Bal heeft een wrap-up paper gemaakt van de bevindingen. De paper vindt u hier.

Lees meer

Hoe moet mijn omgeving er over 10 tot 20 jaar uitzien?

Hoe moet mijn omgeving er over 10 tot 20 jaar uitzien? Met die vraag houden vmbo-tl leerlingen van Het Hogeland College in Uithuizen zich al een tijdje bezig. De tweedejaars scholieren doen mee aan het project Goud Grunn, waarbij leerlingen worden betrokken bij de aardbevingsproblematiek in Groningen.

Lees meer

EPI-kennissessie inventief bevingsbestendig bouwen

Op 14 november was er in Appingedam een kennissessie over inventief bevingsbestendig bouwen, georganiseerd door EPI-kenniscentrum en de NAM Nieuwbouwregeling. Vier sprekers vertelden hoe zij omgaan met de uitdagingen van aardbevingsbestendig bouwen, hoe ze het contact met NAM ervaren, en ze deelden hun tips met het publiek.

Lees meer

De Verzamelde Werken van een Bewogen Gebied

“Op welke bescheiden schaal kunnen wij iets bijdragen aan de samenhang tussen de bewoners in het aardbevingsgebied?” Deze vraag stelde Nathalie Beekman zich, toen ze op een middag met studenten van Minerva door Noord-Groningen fietste.

Lees meer

Kansrijk Groningen: laten we de kansen benutten!

Kathelijne Bouw, onderzoeker en lid van de onderzoekgroep Aardbevingsbestendig & Kansrijk Groningen werkt vanuit de spiksplinternieuwe Energy Academy Europe voor het Centre of Expertise Energy van de Hanzehogeschool Groningen. Daarnaast werkt ze twee dagen per week voor kenniscentrum NoorderRuimte, ook van de Hanzehogeschool.

Lees meer

Kennisfestival: EPI-kenniscentrum is er bij!

Het Grootste Kennisfestival van Noord Nederland op 27 september 2017: 5 podia, 8 bands en 50 sprekers; en EPI-kenniscentrum is erbij! Het evenement heeft de inhoud van een congres, maar met de sfeer van een muziekfestival. Kennis delen staat centraal en dan onder het genot van een hapje, drankje en fijne muziek. Dit alles op het Suikerunieterrein in Groningen vanaf 13.30 uur.

Lees meer

Nieuwe trainingen moeten metselaarstekort oplossen

Het Noorden zit te springen om metselaars. Voor zowel het uitvoeren van herstel- en versterkingswerkzaamheden in het aardbevingsgebied als voor de reguliere ver- en nieuwbouw. EPI-kenniscentrum ontwikkelt daarom (bij)scholingstrajecten voor aankomende en bestaande vakmensen (bijvoorbeeld timmermannen) en maakt daarbij gebruik van leermiddelen van Concreet Onderwijsproducten.

Lees meer

Een nieuwe training: Communiceren in de bouw. Wie durft?

Communiceren in de bouw. Wie durft? Dat is de naam van de nieuwe communicatie- training van EPI-kenniscentrum. Dit in navolging van de training ‘Communicatie en gedrag in aardbevingsgebieden’ die, als onderdeel van de Erkenningsregeling van Centrum Veilig Wonen, al ruim 2 jaar wordt aangeboden.

Lees meer

Keuzedeel Metselen voor timmermannen Alfa-college

Er is een nijpend tekort aan vaklieden in de bouw. Er is vooral veel vraag naar stukadoors, dakdekkers en metselaars. Dit tekort aan vakmensen is vooral door de laatste crisis ontstaan. Zo’n 70.000 bouwvakkers verloren toen hun baan.

Lees meer

Spreek elkaar meer aan op veiligheid

Het afstudeeronderzoek van Evelien Huizingh, ‘Het veiligheidsgedrag van bouwers’, dat in een eerdere EPI-Nieuwsbrief werd aangekondigd, is af. De masterstudent aan de Rijksuniversiteit Groningen liep op verschillende bouwplaatsen rond en interviewde vele bouwers. Zij constateert onder meer dat het nut van veiligheidsregels en beschermingsmiddelen soms onvoldoende wordt gezien. Ook mag men elkaar best wat meer wijzen op onveilig werken.

Lees meer

Turkse aardbevingsexpertise op Groningse grond

Dat kopt Trouw op maandag 10 april jl. boven een artikel over Ihsan Engin Bal, Turks wetenschapper die per 1 mei aan de Hanzehogeschool Groningen is begonnen als lector Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen bij het Kenniscentrum NoorderRuimte.

Lees meer

Kennismaking met nieuwe directeur van EPI-kenniscentrum

Tijd om de kersverse directeur voor te stellen! Sinds 1 maart is Henk Huberts de nieuwe directeur van EPI-kenniscentrum.
De Groninger gaat leiding geven aan het team van medewerkers van EPI-kenniscentrum. Samen zetten zij zich in voor de missie van EPI-kenniscentrum: het helpen van de inwoners van de provincie Groningen bij bevingsveilig wonen, door het snel ontwikkelen en toepassen van nieuwe en bestaande kennis op het gebied van aardbevingsbestendig (ver)bouwen.

Lees meer

Cyclische vlaktester brengt studenten, ondernemers en onderzoekers samen

De testhal van BuildinG, hét kennis- en innovatiecentrum voor toekomstbestendige bouw en infra, nadert zijn voltooiing. Begin juni zal de hal er staan, de officiële opening volgt in september. In het Test Lab zullen veel faciliteiten staan die nodig zijn voor onderzoek naar aardbevingsbestendig bouwen. En hier zullen ook testen uitgevoerd worden met de cyclische vlaktester.

Lees meer

Welzijn van mensen met meervoudige woningschade in gevaar

Leven in onzekerheid tast het welzijn van mensen aan. Bij aardbevingsschade blijken vooral de Groningers met meervoudige woningschade te lijden aan aantasting van hun gezondheid, veiligheidsgevoel en toekomstperspectief. “Het is belangrijk dat bouw-, inspectie- en verzekeringsmedewerkers hier rekening mee houden in hun omgang met deze mensen,” zegt socioloog Justin Richardson, onderzoeker bij de Rijksuniversiteit Groningen.

Lees meer

Sneller en goedkoper bouwen met BIM

De Groningse aardbevingen zijn uniek. Daarom kunnen oplossingen niet één op één gekopieerd worden vanuit het buitenland. Om bij te dragen aan de basiskennis met betrekking tot… aardbevingen in Groningen…

Lees meer

Meer kennis van beven

Er gebeurt veel in noord Groningen. Zo is het dorp Loppersum bijvoorbeeld het toneel van een vooruitstrevende test met de nieuwe 5G-techniek voor een zeer snel mobiel netwerk. Dit is een primeur binnen Nederland.

Lees meer

BuildinG: innovaties met ambities

Rolf Koops is een man met een missie. Koops, programmanager Bouw van de Economic Board Groningen, vormt samen met de Hanzehogeschool Groningen, TNO en Bouwend Nederland, het projectteam dat verantwoordelijk is voor BuildinG. BuildinG staat voor Build in Groningen en is hét kennis- en innovatiecentrum voor toekomstbestendig bouwen. In BuildinG komen ondernemers, onderzoekers en overheden samen om nieuwe producten te testen en te ontwikkelen die in Noord-Groningen en daarbuiten gebruikt kunnen worden.

Lees meer