Kennis delen doen wij samen

Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Nieuws

Hieronder vindt u artikelen uit onze nieuwsbrief, op het gebied van aardbevingsbestendig bouwen en alle andere thema’s wat aardbevingen aangaat.

BIM in één dag!

BIM in één dag!

De wereld verandert als een speer op technologisch gebied, zo ook in de bouw. Steeds meer bedrijven in de bouwsector maken gebruik van digitale hulpmiddelen zoals BIM, het Bouw Informatie Model. Met behulp van regionaal investeringsfonds Fieldlab Practice heeft het Alfa-college een BIMlab ingericht. Een lokaal met de meest up-to-date krachtige software die nodig is om te BIM’men. Volgens BIM-expert Kees Huising is het een setting geworden waarin alle disciplines uit de bouwketen kunnen samenwerken.

Lees meer
De strijd tegen krimp ‘Holwerd aan Zee is visionair en vernieuwend’

De strijd tegen krimp ‘Holwerd aan Zee is visionair en vernieuwend’

Veel mensen, vooral jongeren, trekken weg uit de dorpen op het platteland. Werkgelegenheid is er nauwelijks en de supermarkt en de school verdwijnen. Haartsen: ‘Krimp gaat altijd over verlies en heeft een negatief imago. Maar soms komen er in die omstandigheden ook nieuwe en verrassende initiatieven tot stand, zoals het project ‘Holwerd aan Zee’.

Lees meer
Nieuwe serie masterclasses Gaswinning en aardbevingen

Nieuwe serie masterclasses Gaswinning en aardbevingen

Op 17 oktober start er weer een serie van zes openbare avondmasterclasses over onderwerpen gerelateerd aan de aardbevingsproblematiek in Groningen, voor iedereen die het interesseert. Bijvoorbeeld als bewoner van het gebied, als student maar bijvoorbeeld ook om er uw voordeel mee te doen in uw werk.

Lees meer
Uitnodiging voor ondernemers in de provincie Groningen

Uitnodiging voor ondernemers in de provincie Groningen

Wat kan het 1000-banenplan voor uw bedrijf betekenen? Om daarop antwoord te geven organiseert de sector Bouw en Techniek van Werk in Zicht een bijeenkomst. U wordt ingelicht over regelingen, het 1000-banenplan, ontzorgen en maatwerktrajecten tijdens een ontbijtbijeenkomst voor ondernemers op 15 oktober.

Lees meer
Kenniscongres Sterk Groningen! rondom aardbevingsdossier

Kenniscongres Sterk Groningen! rondom aardbevingsdossier

Op donderdag 26 september houdt het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen samen met Kennisplatform Bouwen en Versterken het tweede kenniscongres: Sterk Groningen! Het gratis congres wordt georganiseerd voor bewoners en experts en gaat over leefbaarheid en techniek in het aardbevingsgebied.

Lees meer

Groninger fair ‘Erfgoed & Ambacht’

Op 5 september 2019 werd de eerste editie van de Groninger fair ‘Erfgoed & Ambacht’ gehouden, georganiseerd door Erfgoedloket Groningen en EPI-kenniscentrum. De fair speelde zich af in het openluchtmuseum Het Hoogeland te Warffum, een locatie met volop Groninger erfgoed.

Lees meer
Verslag kennistafel over herstel van maatschappelijke rust en vertrouwen

Verslag kennistafel over herstel van maatschappelijke rust en vertrouwen

Op 12 juni 2019 organiseerde het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk een kennistafel over het herstel van maatschappelijke rust en vertrouwen in het aardbevingsgebied. Het doel van deze kennistafel was om mensen met invloed en kennis van zaken bijeen te brengen om, waar nodig en mogelijk, een andere aanpak te bevorderen. Het verslag van de kennistafel is nu gepubliceerd.

Lees meer
Testmethode voor aardbevingsbestendig bouwen

Testmethode voor aardbevingsbestendig bouwen

TNO heeft een procedure ontwikkeld om op de triltafel bij BuildinG in Groningen een gebouwdeel te testen. Met behulp van de meetgegevens uit zo’n aardbevingstest bepalen we de sterkte van het gebouwdeel

Lees meer
JOT zoekt tafelhosts

JOT zoekt tafelhosts

Een constructieve dialoog heeft namelijk wel een beetje hulp nodig. Daarvoor moet soms een beetje bijgestuurd worden en een andere keer weer wat extra geprikkeld worden. Maar, je weet ook goed in te schatten wanneer het gesprek goed loopt en je rol tot een minimum beperkt kan worden. Daarom heeft de organisatie jou nodig als tafelhost!

Lees meer
Hard werken, maar met plezier!

Hard werken, maar met plezier!

Tijdens zijn werk kwam hij tot de conclusie dat hij graag meer wil weten over de impact van aardbevingen op constructies. “Het is soms lastig aan te geven wat bevingsschade is en wat niet. Deze opleiding helpt je daarbij en je krijgt ook inzicht in wat de ondergrond doet met de gebouwen als er sprake is van aardbevingen, het is belangrijk dat goed te weten.

Lees meer
Slotbijeenkomst Hanze Junior Honoursprogramma

Slotbijeenkomst Hanze Junior Honoursprogramma

Op vrijdag 22 maart presenteerden 51 Havo-4 leerlingen in groepjes het resultaat van een opdracht die ze voor het Hanze Junior Honoursprogramma deden. De leerlingen deden groepsprojecten binnen een van de vier programma’s: Aardbevingen, Healthy Ageing, Ondernemen en Cultuur, Maatschappij en Media.

Lees meer
Start inkoop scholing 1000-banenplan

Start inkoop scholing 1000-banenplan

De vraag naar personeel in die sectoren is groot. Dat houdt de komende jaren aan. De partners van het 1000-banenplan zorgen daarom voor een versnelling in het opleiden van de juiste personen.

Lees meer
Nu ook een vmbo keuzedeel Aardbevingsbestendiger bouwen

Nu ook een vmbo keuzedeel Aardbevingsbestendiger bouwen

Alfa-college heeft samen met EPI-kenniscentrum en Fieldlab Practice nu ook een vmbo keuzedeel Aardbeving bestendig bouwen ontwikkeld. Dit keuzedeel wordt nu getest bij het Gomaruscollege in Groningen en bij Winkler Prins in Veendam. Ook voor andere vmbo-scholen is het keuzedeel nu al beschikbaar.

Lees meer
Miniconferentie & Voorstelling “Nieuwe vrienden”

Miniconferentie & Voorstelling “Nieuwe vrienden”

Samenwerking. We kunnen er niet zonder. Tijdens de bijeenkomst op 11 februari in Groningen staan gesprekken en een voorstelling over samenwerking centraal. We kijken naar regionaal en lokaal bewezen succesvolle samenwerkingsvormen tussen bedrijven en branches onderling en bedrijven en het onderwijs.

Lees meer
Hoe worden mensen aardbevingsbestendig?

Hoe worden mensen aardbevingsbestendig?

Hoe kunnen mensen met zingevingsvragen in het Gronings-Drentse aardbevingsgebied worden begeleid? Dit was een van de centrale vragen tijdens het symposium ‘De Zin van Welzijn’.

Lees meer
Let’s turn up the heat transition!

Let’s turn up the heat transition!

In deze thesis van Daan Mulder (Radboud Universiteit Nijmegen) wordt antwoord gegeven op de vraag welke rol energiecoöperaties spelen in de energietransitie, in het bijzonder in de warmtevoorziening van huishoudens.

Lees meer
Havo-4 leerlingen aan de slag met aardbevingsproblematiek

Havo-4 leerlingen aan de slag met aardbevingsproblematiek

Bij de Hanzehogeschool Groningen kunnen vanaf januari havo-4 scholieren participeren aan het Hanze Junior Honours programma, een project dat jaarlijks wordt georganiseerd. Binnen dit speciale talentprogramma kunnen scholieren zich onder andere verdiepen in het thema Aardbevingen.

Lees meer
Rijksuniversiteit Groningen reikt penning uit aan Annemarie Heite

Rijksuniversiteit Groningen reikt penning uit aan Annemarie Heite

In de aula van het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen heeft Annemarie Heite op 15 november 2018 de Ubbo Emmiuspenning in ontvangst genomen. Heite kreeg de penning omdat zij op unieke wijze heeft bijgedragen aan het voor een groot publiek zichtbaar maken van de problematiek rond de gaswinning gerelateerde aardbevingen in en rond het ‘Gasveld Groningen’.

Lees meer
Tijdens Let’s Gro: Rijksbouwmeester Floris Alkemade over de toekomst van Groningen

Tijdens Let’s Gro: Rijksbouwmeester Floris Alkemade over de toekomst van Groningen

Uitermate trots zijn wij vanwege de komst van Rijksbouwmeester Floris Alkemade. Om half 3 houdt hij in onze tent op de Grote Markt een key-note speech over de kansen die het biedt om juist nú stevige keuzes te maken over de ruimtelijke kwaliteit en het typische Groningse karakter van dorpen en gebouwen, waar we allemaal zo trots op zijn. We hebben goed ‘goud’ in handen!

Lees meer
EPI-kennissessie over scholenprogramma op 16 oktober in Middelstum

EPI-kennissessie over scholenprogramma op 16 oktober in Middelstum

In het programma wordt gewerkt aan de bevingsbestendigheid van de scholen. Dit gebeurt in combinatie met o.a. het energiezuinig maken van de gebouwen, het bouwen van scholen die goed ingespeeld zijn op de toekomstige bevolkingsontwikkeling én het voldoen aan alle wettelijke eisen die gesteld worden aan schoolgebouwen.

Lees meer
Een doorbraak voor olifantsgras?

Een doorbraak voor olifantsgras?

Met een grote glimlach staat hij op het podium als hij de prijs in ontvangst neemt. Frank Bucher uit Stiens, de winnaar van de EBG Pitch (Economic Board Groningen). Van de 20.000 euro die er te verdelen was neemt hij er bijna 10.500 mee naar huis.

Lees meer
Koppelkansen versterken en verduurzamen?

Koppelkansen versterken en verduurzamen?

Bewoners en energiecoöperaties kunnen het niet alleen! Aansluiten bij wat de mensen in het aardbevingsgebied zélf kunnen en willen: dat is de insteek van het project Koppelkansen. In dit project wordt gekeken naar koppelkansen tussen versterken en verduurzamen in het aardbevingsgebied van Noordoost Groningen.

Lees meer

Studenten ontwerpen Tiny house voor Wagenborgen

Lof alom voor de studenten Middenkaderfunctionaris Bouw van het Alfa-college en Bouwkunde van Hanzehogeschool! Bij woonstichting Groninger Huis in Zuidbroek presenteerden de studenten 3 juli hun ontwerpen van Tiny Houses.

Lees meer
Literatuurstudie 0.1 Maatschappelijke Gevolgen Bodembeweging Groningen

Literatuurstudie 0.1 Maatschappelijke Gevolgen Bodembeweging Groningen

Het doel van dit rapport is om een zo volledig mogelijk overzicht te geven van de reeds bestaande literatuur en officiële rapportages met betrekking tot het onderwerp. Het rapport beoogt een overzicht te schetsen van de stand van kennis over de maatschappelijke impact van bodembewegingen en geeft, waar mogelijk, richtingen voor onderzoek dat ontbreekt en aangevuld zou moeten worden.

Lees meer
Koninklijke familie enthousiast over WikiHouse

Koninklijke familie enthousiast over WikiHouse

“De koning vond het tof hoe wij met nieuwe energiebronnen bezig zijn”, vertelt Maurits Medemblik, student Technicus engineering van het Alfa-college. Hij vervolgt: “Eerst stotterde ik nog een beetje, maar na een paar vragen van de koning was ik wel op mijn gemak. Ik heb in het energieneutrale WikiHouse laten zien hoe het ook anders kan. Waterstof, windenergie en zonne-energie kunnen aardgas vervangen!”

Lees meer
Tegen beweging

Tegen beweging

Het uitzonderlijke aan de Groningse aardgasbevingen is dat ze in de bewoonde wereld plaatsvinden. Hoe bouw en verbouw je in zo’n gebied? Een vraag waarmee de voorlieden van de onderzoeksgroep Earthquake Resistant Structures nog wel even zoet zullen zijn.

Lees meer
Van test naar toepassing in het Groningse aardbevingsgebied

Van test naar toepassing in het Groningse aardbevingsgebied

Het onderzoekstraject van TNO naar effectieve testmethoden voor bouwtechnische maatregelen in het Groningse aardbevingsgebied is gestart. In de praktijk komt het erop neer dat bij BuildinG middels proeven op de triltafel gewerkt wordt aan een testmethode en beoordelingskader voor herstel- en versterkingsmaatregelen.

Lees meer
Gratis kennissessie Bouwen met Gronings karakter op 22 maart

Gratis kennissessie Bouwen met Gronings karakter op 22 maart

Wat doen schade en versterking met de bebouwde omgeving van Groningen? Blijft het Groningse karakter behouden? Wat is dat karakter nu eigenlijk, welke stijlen zijn typisch voor deze regio en zijn mooi of juist niet? En hoe wordt bij de uitvoering aangekeken tegen bouwen met Gronings karakter?

Lees meer
Toekomst voor de ‘Quake School’

Toekomst voor de ‘Quake School’

Een jaar geleden studeerden Jornt Bieze, Peter van Buuren en Steven Lammersen af aan de Hanzehogeschool met hun project ‘De Quake School’. Ze gooiden hoge ogen met het project dat modulair bouwt op water en daarmee de gebouwen aardbevingsbestendig maakt

Lees meer
Wonen en leven met aardbevingen

Wonen en leven met aardbevingen

In opdracht van de Dialoogtafel Groningen heeft een grootschalig woningmarktonderzoek plaatsgevonden in het aardbevingsgebied Groningen. Dit is uitgevoerd door onderzoeksbureau OTB (TU Delft) in samenwerking
met CMO STAMM en Sociaal Planbureau Groningen

Lees meer
Nieuw: Advanced Training & Practical Applications in Earthquake Engineering

Nieuw: Advanced Training & Practical Applications in Earthquake Engineering

Een unieke zesdaagse training voor senior constructeurs, waarin de theorie van dynamica en de toepasbaarheid ervan in de praktijk samenkomen.
Het doel van deze training is het leren van de fundamentele kennis van aardbevingsbestendig ontwerpen, dus van seismisch berekenen, seismische risico’s, toegepaste dynamica tot seismisch ontwerpen.

Lees meer
Dieper ingaan op de ondiepe ondergrond

Dieper ingaan op de ondiepe ondergrond

De aardbevingen in Groningen zijn lastig te voorspellen, evenals de schade die de bevingen genereren. Om meer zicht te krijgen op de complexe Groningse bevingssituatie, is Janneke van Ginkel vanaf september 2017 bezig met haar promotieonderzoek naar de trillingen in de Groningse ondergrond.

Lees meer
BIM inzetten bij opnemen aardbevingsschades

BIM inzetten bij opnemen aardbevingsschades

Het BIMMEN is ook een goede manier voor het vastleggen van het gebouwenbestand in Groningen met aardbevingsschade. Een BIM-model is niet alleen een 3D weergave van het gebouw, maar ook een informatiemodel waarin bijvoorbeeld ook kan worden vastgelegd wat voor schade er op welk moment is vastgesteld.

Lees meer