Nieuws

Hieronder vindt u artikelen uit onze nieuwsbrief, gerelateerd aan de gaswinning en de gevolgen ervan. Het gaat om thema’s zoals bevingsbestendig (ver)bouwen, vakmanschap, veiligheid, sociaal-maatschappelijk, techniek, proces en regelgeving.

Lessen over Groningse aardbevingen op basisscholen

Lessen over Groningse aardbevingen op basisscholen

Steeds meer basisscholen gaan aan de slag met het gratis lesprogramma van de Veiligheidsregio Groningen over aardbevingen. Zo ook de Majellaschool in Hoogezand. Daar verzorgde burgemeester Hoogendoorn van Midden-Groningen onlangs de opening van gastles.

Lees meer
Op naar de timmerman 2.0!

Op naar de timmerman 2.0!

Het Alfa-college in Groningen en de bouwbedrijven in de regio gaan nauwer met elkaar samenwerken om de opleiding Timmerman te verbeteren en van elkaar te leren.

Lees meer
BIM in één dag!

BIM in één dag!

De wereld verandert als een speer op technologisch gebied, zo ook in de bouw. Steeds meer bedrijven in de bouwsector maken gebruik van digitale hulpmiddelen zoals BIM, het Bouw Informatie Model. Met behulp van regionaal investeringsfonds Fieldlab Practice heeft het Alfa-college een BIMlab ingericht. Een lokaal met de meest up-to-date krachtige software die nodig is om te BIM’men. Volgens BIM-expert Kees Huising is het een setting geworden waarin alle disciplines uit de bouwketen kunnen samenwerken.

Lees meer
De strijd tegen krimp ‘Holwerd aan Zee is visionair en vernieuwend’

De strijd tegen krimp ‘Holwerd aan Zee is visionair en vernieuwend’

Veel mensen, vooral jongeren, trekken weg uit de dorpen op het platteland. Werkgelegenheid is er nauwelijks en de supermarkt en de school verdwijnen. Haartsen: ‘Krimp gaat altijd over verlies en heeft een negatief imago. Maar soms komen er in die omstandigheden ook nieuwe en verrassende initiatieven tot stand, zoals het project ‘Holwerd aan Zee’.

Lees meer
Nieuwe serie masterclasses Gaswinning en aardbevingen

Nieuwe serie masterclasses Gaswinning en aardbevingen

Op 17 oktober start er weer een serie van zes openbare avondmasterclasses over onderwerpen gerelateerd aan de aardbevingsproblematiek in Groningen, voor iedereen die het interesseert. Bijvoorbeeld als bewoner van het gebied, als student maar bijvoorbeeld ook om er uw voordeel mee te doen in uw werk.

Lees meer
Uitnodiging voor ondernemers in de provincie Groningen

Uitnodiging voor ondernemers in de provincie Groningen

Wat kan het 1000-banenplan voor uw bedrijf betekenen? Om daarop antwoord te geven organiseert de sector Bouw en Techniek van Werk in Zicht een bijeenkomst. U wordt ingelicht over regelingen, het 1000-banenplan, ontzorgen en maatwerktrajecten tijdens een ontbijtbijeenkomst voor ondernemers op 15 oktober.

Lees meer
Kenniscongres Sterk Groningen! rondom aardbevingsdossier

Kenniscongres Sterk Groningen! rondom aardbevingsdossier

Op donderdag 26 september houdt het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen samen met Kennisplatform Bouwen en Versterken het tweede kenniscongres: Sterk Groningen! Het gratis congres wordt georganiseerd voor bewoners en experts en gaat over leefbaarheid en techniek in het aardbevingsgebied.

Lees meer

Groninger fair ‘Erfgoed & Ambacht’

Op 5 september 2019 werd de eerste editie van de Groninger fair ‘Erfgoed & Ambacht’ gehouden, georganiseerd door Erfgoedloket Groningen en EPI-kenniscentrum. De fair speelde zich af in het openluchtmuseum Het Hoogeland te Warffum, een locatie met volop Groninger erfgoed.

Lees meer
Verslag kennistafel over herstel van maatschappelijke rust en vertrouwen

Verslag kennistafel over herstel van maatschappelijke rust en vertrouwen

Op 12 juni 2019 organiseerde het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk een kennistafel over het herstel van maatschappelijke rust en vertrouwen in het aardbevingsgebied. Het doel van deze kennistafel was om mensen met invloed en kennis van zaken bijeen te brengen om, waar nodig en mogelijk, een andere aanpak te bevorderen. Het verslag van de kennistafel is nu gepubliceerd.

Lees meer
Testmethode voor aardbevingsbestendig bouwen

Testmethode voor aardbevingsbestendig bouwen

TNO heeft een procedure ontwikkeld om op de triltafel bij BuildinG in Groningen een gebouwdeel te testen. Met behulp van de meetgegevens uit zo’n aardbevingstest bepalen we de sterkte van het gebouwdeel

Lees meer