NPR 9998: Nederlandse Praktijkrichtlijn Aardbevingen herzien

 

Als gevolg van aardbevingen n.a.v. gaswinning in het Groninger-veld ontstond een grote behoefte aan richtlijnen die van toepassing zijn bij het ontwerpen en toetsen van aardbevingsbestendige gebouwen.

Op verzoek van de Nationaal Coördinator Groningen namens het ministerie van Economische zaken heeft NEN, samen met betrokken experts, de Nederlandse Praktijkrichtlijn NPR 9998 gepubliceerd.

De NPR 9998 is in juni 2017 herzien. U kunt tot 1 september 2017 uw commentaar indienen via www.normontwerpen.nen.nl. Ontvangen opmerkingen en voorstellen tot wijzigingen van de tekst worden door de NEN-normcommissie in behandelding genomen bij de besluitvorming over de definitieve NPR. Commentaargevers ontvangen hiervan een terugkoppeling.

Meer informatie over de NPR 9998 leest u hier.