NPR 9998

 

NPR staat voor Nederlandse Praktijksrichtllijn. De NPR 9998 geeft richtlijnen voor het aardbevingsbestendig maken van bestaande en te bouwen gebouwen. Het toepassen van de NPR is, ten gevolge van de aardbevingen door de gaswinning, beperkt tot Noord-Nederland.

Meer informatie over de NPR 9998 leest u hier.