Op zoek naar de versnelling

De analyse en versterking van risicovolle woningen in Groningen lopen achter op de planning. Capaciteit, kennisontwikkeling en kennisdeling blijken van grote invloed op aanpak en proces van de bouwopgave.

Maar is er al consensus over de rekencriteria? In het artikel ‘Op zoek naar de versnelling’ wordt de laatste inzichten en lessen tot nu toe op een rij gezet.

Ir. R.H.G. (Rudi) Roijakkers is mede-auteur van het artikel en als docent verbonden aan de opleiding Aardbevingsbestendig ontwerpen en herstellen, welke EPI-kenniscentrum samen met de Betonvereniging en de Hanzehogeschool aanbiedt.