Openbare masterclasses ‘Gaswinning en aardbevingen in Groningen’

Sustainable Society (Rijksuniversiteit Groningen) en EPI-kenniscentrum bieden samen een serie van zes masterclasses aan over onderwerpen gerelateerd aan de aardbevingsproblematiek in Groningen. Docenten vanuit verschillende expertises delen hun inzicht op het gebied van de gaswinning en aardbevingen, zodat deelnemers een interdisciplinaire blik krijgen op het dossier.

Ondanks de vele inkomsten en welvaartsgroei die we te danken hebben aan de gaswinning in Groningen, heeft het gebied steeds meer te maken met de negatieve consequenties ervan. De bodemdaling en aardbevingen als gevolg van de gaswinning leidden in eerste instantie vooral tot schade aan huizen en andere gebouwen. Sinds de aardbeving bij Huizinge in 2012 is echter de veiligheid van de bevolking ook in het geding.

Inmiddels staat het leven van veel Groningers in het teken van het versterken van hun huizen en het omgaan met gevoelens van onzekerheid en onveiligheid. Vragen die ons bezighouden zijn: hoe moeten we omgaan met de maatschappelijke onrust en kunnen we de situatie verbeteren zodat mensen minder stress ervaren, van bijvoorbeeld de waardevermindering van hun huizen? Hoe is het gasgebouw institutioneel opgebouwd en welke weeffouten zorgen voor de huidige bestuurlijke complexiteit? En hoe kan de problematiek plaatsmaken voor een duurzaam toekomstperspectief?

Om meer inzicht te krijgen in deze ontwikkelingen en de complexiteit van de Groningse situatie is een verdiepende serie masterclasses ontwikkeld voor bestuurders, professionals, bewoners en studenten, eigenlijk voor iedereen die het interesseert. Aan het einde van de masterclasses zijn deelnemers in staat om de situatie in Groningen op een integrale manier te begrijpen en te reflecteren op de sociale, maatschappelijke, economische en bestuurlijke complexiteiten gerelateerd aan de problematiek. Bovendien biedt het deelnemers een unieke kans om hun eigen netwerk, met als gedeelde interesse de Groningse situatie, te vergroten.

Na het volgen van alle zes masterclasses – of, in overleg, minimaal vier van de zes – ontvangt u een bewijs van deelname.

Wat: Masterclasses Gaswinning en aardbevingen in Groningen (hbo-wo niveau)

Wanneer: 6 avondcolleges in maart en april 2018 (donderdag), van 18.30 – 20.30 uur*
Let op: inschrijven voor de volgende reeks masterclasses kan hier.

Voor wie: bestuurders, beleidsmakers, bedrijven, professionals, belangenorganisaties, bewoners, studenten etc.

Waar: Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen, Broerstraat 5, Groningen, zaal A3

Tarief o.b.v. doelgroep, voor alle zes masterclasses (inclusief btw):

·         Bedrijven, instellingen, overheden: 120 euro

·         Maatschappelijke organisaties en belangenorganisaties: 60 euro

·         Bewoners en studenten: 30 euro

* Eventueel is het mogelijk losse colleges te volgen. Neem in dat geval contact met ons via info@epi-kenniscentrum.org.

Meer informatie of aanmelden kan via de volgende pagina: Openbare masterclasses ‘Gaswinning en aardbevingen in Groningen’.

Melanie Bakema, projectcoördinator EPI-kenniscentrum en promovenda Disaster Governance (RUG)

30 januari 2018 | Activiteiten, Nieuws