Platform Leefbaar en Kansrijk Groningen:

“Kennis overdragen die de aardbevingsregio ten goede komt”

Als het om de Groningse aardbevingen gaat, is er steeds meer kennis beschikbaar. Toch groeit het aantal vragen minstens zo hard. Beschikken we wel over relevante aardbevingskennis? Is bestaande kennis wel van toepassing op de Groningse situatie? Zien we misschien belangrijke vragen over het hoofd? Om vraag naar en aanbod van wetenschappelijke kennis over het aardbevingsgebied dichterbij elkaar te brengen, zijn er op initiatief van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) twee kennisplatforms opgericht: kennisplatform Bouwen en Versterken en kennisplatform Leefbaar en Kansrijk. In dit tweeluik maken we nader kennis met deze platforms en kijken we welke winst er valt te behalen als wetenschappers en professionals bijeengebracht worden om bestaande kennis te delen en nieuwe kansen voor kennis te zoeken. Deel 1: Platform Leefbaar en Kansrijk.

Leefbaarheid en kansen in de aardbevingsregio

Het kennisplatform Leefbaar en Kansrijk wil nieuwe inzichten opdoen vanuit bestaande en pas ontwikkelde kennis, om op die manier een bijdrage te kunnen leveren aan mogelijke oplossingsrichtingen voor leefbaarheid en kansen in de aardbevingsregio. Er wordt niet alleen gefocust op de bestaande problemen, maar ook mogelijkheden op het gebied van werkgelegenheid, binding binnen dorpen en economische groei. Het Kennisplatform is een samenwerking tussen CMO STAMM / Sociaal Planbureau Groningen, GGD Groningen, de Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), die tevens de penvoerder is.

Tom Postmes: ‘Grote kennisbehoefte’

Een van de betrokkenen vanuit de RUG is Tom Postmes, hoogleraar Sociale Psychologie. Hij was, onder meer als docent, nauw betrokkenen bij de serie masterclasses over gaswinning en aardbevingen die afgelopen maanden door EPI-kenniscentrum en Sustainable Society werd georganiseerd. De grote belangstelling voor deze masterclasses geeft voor hem aan hoe groot de vraag is naar kennis – en dat bij een grote variëteit aan mensen. Postmes: “Het publiek is heel gemengd; ambtenaren van gemeenten, mensen die bij organisaties of bedrijven werken die zich met aardbevingszaken bezighouden, maar ook veel bewoners. Allemaal hebben ze een grote kennisbehoefte. Geen discussie, geen debat, maar kennis over de situatie, dát is waar mensen naar op zoek zijn.”.

Bewoners die meedenken met het onderzoek

Om kennisdeling zoveel mogelijk te stimuleren, organiseerde het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen op 14 juni haar eerste kennistafel, waarbij zowel voorzitters van bewonersorganisaties als experts uit verschillende profit en non-profit organisaties met elkaar om tafel gingen. Een belangrijke eerste uitkomst is dat er behoefte is aan een meer bottom-up benadering waarbij bewoners een meer prominente rol krijgen in onderzoek. Postmes: “Er kwam die avond naar voren dat er meer gedaan moet worden aan co-creatie. Dus bewoners die meedenken met het onderzoek. Op het moment dat je de ervaringen van bewoners beter koppelt aan wetenschappelijke inzichten, kun je hopelijk betere oplossingen bedenken waar bewoners iets aan hebben, én tegelijkertijd betere onderzoeksvragen formuleren.” “Wat veel gezegd is tijdens die dag, is dat men verbaasd is over hoeveel inzicht en kennis er eigenlijk al is. Tijdens de kennistafels hopen we dan ook dat we de chaotische aardbevingskluwen met behulp van die bestaande kennis enigszins kunnen ontwarren en we daardoor kunnen inzoomen op de delen die werkelijk van belang zijn. Wat betreft relevant aardbevingsonderzoek wil je de huidige ruis op de lijn in de toekomst het liefst voorkomen. Niet debatteren over dingen die toch niet blijken te kloppen of toch niet zo relevant zijn als we aanvankelijk dachten.”

“kennis overdragen die de aardbevingsregio ten goede komt”

Het doel van het kennisplatform Leefbaar en Kansrijk is om jaarlijks een overzicht te geven van de stand van kennis en om een onderzoeksagenda op te stellen die wordt teruggekoppeld aan de NCG. In deze agenda worden de belangrijke nieuwe vragen gebundeld die aangepakt moeten worden. Postmes: ‘Het kennisoverzicht dat we hebben willen we daarnaast in handzaam formaat en in begrijpelijke taal proberen terug te geven aan iedereen die er baat bij heeft.’ Een officiële webpagina heeft het platform nog niet, en die hoeven we volgens Postmes ook niet direct te verwachten: ‘Het is niet mijn ambitie om er een groot instituut van te maken met een gebouw, en een logo, en dat soort spannende dingen. Het is een netwerk, dus ik zou er heel blij mee zijn als mensen uiteindelijk over vijf jaar nog nooit over het kennisplatform hadden gehoord. Daar gaat het namelijk niet om. Het is vooral bedoeld om onderzoekers en experts op de juiste manier te helpen om kennis over te dragen tussen verschillende partijen, op zo’n manier dat het de aardbevingsregio ten goede kan komen.

Kenniscongres Aardbevingen

Op donderdag 8 november 2018 vindt het eerste kenniscongres plaats, dat wordt georganiseerd door zowel het platform Leefbaar en Kansrijk als het platform Bouwen en Versterken. Dit congres is toegankelijk voor iedereen die interesse heeft in de kennis gerelateerd aan het aardbevingsdossier. Het programma en de locatie zullen zo snel mogelijk bekendgemaakt worden.

In de volgende nieuwsbrief volgt deel twee van dit tweeluik: een kennismaking met het platform Bouwen en Versterken.

Auteur: Elske Kroondijk, redacteur Rijksuniversiteit Groningen

jul 10, 2018 | Activiteiten, Nieuws