Presentaties minisymposium ‘Aardbevingsbestendige woningen’

Op 24 maart zou bij de Rijksuniversiteit Groningen het minisymposium ‘Aardbevingsbestendige woningen’ plaatsvinden, georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

Dit kon helaas niet doorgaan vanwege het Coronavirus. Van de lezingen is nu een digitaal boekje gemaakt, dat het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen graag wil delen.

Download boekje ‘Aardbevingsbestendige woningen’.