Disclaimer, privacy en cookies

Disclaimer

Wij doen onze uiterste best steeds de juiste informatie weer te geven. Alle informatie op de website van het EPI-kenniscentrum is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen, typefouten en dergelijke.

Aan de informatie op de website kunt u geen rechten ontlenen.

Als derden een URL wijzigen of een URL op onze website onverhoopt toch verouderd is, stellen wij het op prijs als u dit doorgeeft via info@epi-kenniscentrum.org.

 

Privacy

EPI-kenniscentrum verwerkt persoonsgegevens van studenten, medewerkers en externen conform de Privacywetgeving (Wet Bescherming Persoonsgegevens tot 25 mei 2018 en de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Deze verwerkingen van persoonsgegevens zijn voor specifiek onderwijskundige, administratieve en organisatorische doeleinden om te voldoen aan een overeenkomst met de student of  de medewerker, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Voorbeelden van verwerkingen zijn:

 1. Informeren en aanmelden voor voorlichtingsevenementen en achteraf enquêteren over voorlichtingsevenementen
 2. Studentenadministratie/absentie en presentie
 3. Personeels- en salarisadministratie
 4. Debiteuren – en crediteurenadministratie

 

Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden

EPI-kenniscentrum verstrekt persoonsgegevens aan derden voor zover:

de verplichting voortvloeit uit wet- en regelgeving;

dit noodzakelijk is in het kader van de overeenkomst die u met ons sluit.

 

Beveiligingsmaatregelen

EPI-kenniscentrum neemt maatregelen om ongeoorloofde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.

 

Rechten van studenten, medewerkers en externen (betrokkenen)

EPI-kenniscentrum moet de  volgende rechten van betrokkenen respecteren:

 1. Recht op informatie over de gegevensverwerkingen;
 2. Recht om vergeten te worden;
 3. Recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid);
 4. Recht van inzage;
 5. Recht op rectificatie en wissen;
 6. Recht op beperking van de verwerking;
 7. Recht van bezwaar;
 8. Recht om niet te worden onderworpen aan profiling.

 

Meldplicht datalekken

Sinds 1 januari 2016 is het wettelijk verplicht om datalekken te melden. Binnen EPI-kenniscentrum hanteren we bij datalekken de volgende werkwijze:

 • Datalekken worden binnen 24 uur gemeld bij de Functionaris voor de gegevensbescherming
 • De Functionaris Gegevensbescherming beoordeelt de situatie en bepaalt of melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en aan betrokkene nodig is.

 

Mocht u na het lezen van dit privacystatement nog vragen hebben over de bescherming van uw persoonsgegevens bij EPI-kenniscentrum, wilt u een datalek melden, een rechtenverzoek indienen of heeft u nieuwe gegevensverwerking, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming, Annemarie Arnaud de Calavon, 0883341019, mwf.arnauddecalavon@alfa-college.nl

Lees hier de procedure datalekken

Lees hier de uitgebreide privacy policy

Lees hier de klachtenregeling

Cookies

Je apparaat of browsercombinatie downloadt cookies als je een site bezoekt. Cookies zijn eenvoudige tekstbestandjes met informatie over je bezoek en surfgedrag. De browser leest de cookies uit bij het openen van pagina’s. Via deze anonieme markeerders ‘herinnert’ de site zich als het ware wie je bent en zorgt er bijvoorbeeld voor dat de functie inloggen werkt – nadat je hebt aangegeven voortaan automatisch in te willen loggen (gebruikersnaam en wachtwoord onthouden).

Waarom cookies?

Cookies bieden jou als sitebezoeker gemak en service door je voorkeuren te onthouden, zoals locatie- en taalinstellingen en doordat je snel bent ingelogd. Ook laten ze een website volledig werken. Verder maken sommige cookies het mogelijk je surfgedrag te volgen. Zo kunnen sites en adverteerders veel over je voorkeuren te weten komen waardoor je passende en gepersonaliseerde advertenties aangeboden krijgt op je scherm.

 

Cookies zijn veilig

Het gebruik van cookies is veilig. E-mail- en telemarketingacties zijn niet het gevolg van cookies. Cookies slaan namelijk geen e-mailadressen of telefoonnummers op.

 

Welke cookies gebruikt EPI-kenniscentrum?

EPI-kenniscentrum past op de website cookies toe om inzicht te krijgen in bezoekersgegevens en om je bezoek soepel te laten verlopen.

 

Google Analytics

Op de website is het Google Analytics-script geïmplementeerd. Deze cookies dienen om bezoekersinformatie te verzamelen. Ook hiermee verbetert EPI-kenniscentrum onder andere de gebruiksvriendelijkheid, functionaliteit en indeling van de website.

 

YouTube & Twitter

De YouTube- en Twittercookies zijn zogenoemde ‘third party’ cookies. Een third party cookie volgt een gebruiker langere tijd over verschillende websites en bouwt daarmee een profiel op. Deze cookies worden veel gebruikt om online te profileren voor gerichte online reclame.

 

Cookies: hoe ga je hier mee om?

Welke cookies heb je?

Cookies zijn onderdeel van de privacyinstellingen op je apparaat of in je browser. Via de internetopties in je browser en de website Your Online Choices kun je zien welke cookies op je apparaat of in je browser staan.

 

Privacyinstellingen

Als meerdere personen gebruikmaken van een apparaat, kun je vrijwel altijd meer dan een gebruikersaccount aanmaken. Ook de privacyinstellingen kun je (per account) aanpassen aan je eigen behoeften, bijvoorbeeld cookies toestaan of weigeren.

Ook kun je instellen dat je op de hoogte gebracht wilt worden als een cookie wordt geplaatst. Je kunt natuurlijk ook achteraf cookies verwijderen. Bedenk wel dat je daarna bij sommige websites opnieuw je voorkeuren moet instellen of steeds opnieuw moet inloggen. Raadpleeg de handleiding van je browser of apparaat.

De wetgeving over cookies en privacy is in ontwikkeling. Ook werkt EPI-kenniscentrum aan het verder verfijnen en optimaliseren van de website en het cookiebeleid. Daarom is de informatie op deze pagina aan wijziging onderhevig.

EPI-kenniscentrum behoudt zich dan ook het recht voor om het cookiegebruik te wijzigen indien nodig of gewenst, zonder vooraf toestemming te vragen, te waarschuwen of mededelingen te doen.

Bij een wijziging van cookies zal EPI-kenniscentrum de informatie op de website overeenkomstig aanpassen. Op de website kun je altijd de laatste informatie vinden over cookies op deze website.

 

Tot slot

Aanpassen/uitschrijven dienst Nieuwsbrief

Onderaan elke mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

 

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen via info@epi-kenniscentrum.org