Rijksuniversiteit Groningen reikt penning uit aan Annemarie Heite

In de aula van het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen heeft Annemarie Heite op 15 november 2018 de Ubbo Emmiuspenning in ontvangst genomen. Heite kreeg de penning omdat zij op unieke wijze heeft bijgedragen aan het voor een groot publiek zichtbaar maken van de problematiek rond de gaswinning gerelateerde aardbevingen in en rond het ‘Gasveld Groningen’. De Ubbo Emmiuspenning wordt eens per vijf jaar uitgereikt door het Groninger Universiteits Fonds (GUF) aan iemand met bijzondere maatschappelijke of wetenschappelijke verdiensten.

Met de penning treedt Heite in de voetsporen van Ubbo Emmius zelf, een van de oprichters van de universiteit en pleitbezorger van het recht op verzet van de bevolking tegen de overheid. Waar het toen om een godsdienstig-politieke context ging, is het nu de economisch-politieke context van de gaswinning waarbinnen Heite zich ontpopt heeft tot iemand die als geen ander het Gronings leed weet te verwoorden, verbeelden, en te personaliseren.

Pleidooi voor gepersonaliseerde aanpak

Voorafgaand aan de uitreiking was er een symposium, met daarbij als centrale vraag ‘Gaswinning, aardbevingen en wat nu?’. Volgens Annemarie Heite is dit het antwoord: een gepersonaliseerde benadering van de aardbevingsproblematiek. In haar toespraak pleitte ze dan ook voor een holistische aanpak, los van alle bestaande loketten en tussenlagen, die de kloof tussen het systeem en de mensen kan dichten. Schade, versterken, verduurzamen, en een economisch perspectief moeten daarbij met elkaar gecombineerd worden zodat er kansen ontstaan voor Groningen. Ze toonde zich daarin niet alleen kritisch, maar ook strijdbaar en optimistisch.

De penning werd uitgereikt door de voorzitter van het College van Bestuur Jouke de Vries. In zijn toespraak refereerde hij aan documentaire De Stille Beving, waarin Heites woning centraal staat. De Vries werd getroffen door het beeld van de uil die al jaren een vast plekje had in de schuur van Heites huis, maar die zijn thuis kwijtraakte omdat de woning moest worden afgebroken. In de uil zag de Vries het symbool van wijsheid en waakzaamheid, en daarmee van de universiteiten zelf. Is de wetenschap in de aardbevingsproblematiek waakzaam genoeg (geweest)? – vroeg de Vries zich hardop af. En terwijl de uil zijn thuis verloor, was de wijsheid niet al veel eerder uit dit dossier vertrokken?

De Vries roemde daarnaast Heites kwaliteit de problematiek te verwoorden en vertegenwoordigen in de media, waardoor de aardbevingsproblematiek hoger op de politieke agenda is komen te staan. Haar bijdrage aan het besef dat Nederland enorm geprofiteerd heeft van het aardgas, maar dat de

bevolking in het betreffende gebied vooral nadelen heeft ondervonden, was voor de Rijksuniversiteit Groningen reden de penning aan haar toe te kennen.

nov 22, 2018 | Activiteiten, Nieuws