Samenvatting eindrapport Gronings Perspectief

 

Dit eindrapport beschrijft de verandering van gezondheid, ervaren veiligheid en
toekomstperspectief van Groningers in 2016 en 2017. Het onderzoek “Gronings Perspectief” is uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen, GGD Groningen en Onderzoek & Statistiek van de gemeente Groningen, in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen.

De conclusies in deze samenvatting zijn gebaseerd op onderzoeksresultaten van het Gronings Perspectief panel (>2.150 respondenten per meting) en aanvullend onderzoek met het Lifelines panel (2.912 respondenten). We citeren bovendien resultaten van de GGD gezondheidsmonitor (16.284 respondenten). De drie onderzoeken ondersteunen dezelfde conclusies.

Bron: Gronings Perspectief

Gronings Perspectief is een onafhankelijke monitor van de gezondheid, het veiligheidsgevoel en het toekomstperspectief van Groningers in alle 23 gemeenten.

Dit levert veel kennis op over de aardbevingen, maar ook over de staat van de Groningers in het algemeen.

Gronings Perspectief is een samenwerking tussen onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen, de GGD Groningen en Onderzoek & Statistiek van de Gemeente Groningen.

De onderzoekers worden bijgestaan door een begeleidingscommissie bestaand uit de Gemeenten, GGD, Groninger Bodembeweging, Nationaal Coördinator Groningen, de Provincie, Veiligheidsregio, Vereniging Groninger Dorpen en wetenschappelijk experts.