Spreek elkaar meer aan op veiligheid

 

Het afstudeeronderzoek van Evelien Huizingh, ‘Het veiligheidsgedrag van bouwers’, dat in een eerdere EPI-Nieuwsbrief werd aangekondigd, is af. De masterstudent aan de Rijksuniversiteit Groningen liep op verschillende bouwplaatsen rond en interviewde vele bouwers. Zij constateert onder meer dat het nut van veiligheidsregels en beschermingsmiddelen soms onvoldoende wordt gezien. Ook mag men elkaar best wat meer wijzen op onveilig werken.

Evelien Huizingh studeert Change Management aan de Rijksuniversiteit Groningen en onderzocht voor haar afstudeeropdracht het veiligheidsgedrag van bouwers. Daartoe keek ze rond op de werkvloer bij twee bedrijven en nam er interviews af bij tien mannen die minimaal vijftien jaar ervaring hadden in de bouw.

Uit de gesprekken bleek dat men het essentieel vindt bewust bezig te zijn met veiligheid en dat veilig werken je eigen verantwoordelijkheid is. Het gebruik van PBM’s (persoonlijke beschermingsmiddelen) vindt men daarbij belangrijk. Wel heerst de mening dat risico’s en ongelukken nooit helemaal zullen verdwijnen. Het blijft immers mensenwerk.

 

Overtreden veiligheidsregels

Huizingh deed een opmerkelijke ontdekking: ‘In meerdere interviews werd aangegeven dat jongere, meer onervaren werknemers minder veilig werken dan oudere, meer ervaren werknemers. Dit kwam niet uit mijn observaties, van wat ik gezien heb werkten de oudere bouwers onveiliger dan jongere bouwers.‘ Verder zag zij wel dat er bewust werd nagedacht over veiligheid. Zo bleef bijvoorbeeld de bestuurder van de verreiker bewust in zijn cabine, in plaats van mee omhoog in de bak. Dit was een bewuste keuze – al dan niet volgens de regels – omdat hij ervan overtuigd was dat deze manier van werken veiliger is. Even bewust werd er echter uit praktische overwegingen soms ook voor gekozen het gevaar te negeren –zoals níet vastklippen aan een hoogwerkerbak, omdat dat gemakkelijker werkt. Ook het veilig werken van collega’s werd aangegeven als een belangrijk punt. Hierover bestaat niet altijd voldoende duidelijkheid onderling. Huizingh constateerde dat PBM’s weliswaar veel gebruikt werden, maar dat dit nog wel wat beter kan: zo droeg men soms zonnebrillen in plaats van de officiële veiligheidsbrillen.

 

Verbeterpunten

Aan het eind van haar onderzoeksrapport komt Huizingh met enkele verbeterpunten om de veiligheid in de bouw nog te verhogen:

Er moet meer nadruk komen op het voldoen aan de veiligheidsregels. ‘Ik heb verschillende gevallen gezien waarbij regels werden overtreden en zowel de bouwer als het bedrijf risico’s lopen op boetes.’ Huizingh stelt voor te zorgen dat bouwers begrijpen waarop de regels zijn gebaseerd zijn; want de overtredingen die zij zag kwamen grotendeels voort uit de overtuiging dat het breken van de regels veiliger is.

Ook beveelt de onderzoekster aan klussen te evalueren. Uit situaties waar bijvoorbeeld verkeerd materiaal aanwezig was (een hoogwerker in plaats van een verreiker) kan dan lering getrokken worden voor de toekomst.

Omdat haar respondenten meldden zogeheten ‘toolbox-meetings’ op prijs te stellen, adviseert zij bedrijven die deze niet of niet zo vaak organiseren, in hun bedrijfsvoering te introduceren.

Discrepantie

Op twee thema’s – het dragen en gebruiken van de PBM’s en het elkaar aanspreken op onveilig werken – vond Huizingh een discrepantie tussen de meningen van de bouwers en hun gedrag: ‘Bij beide bedrijven waren PBM’s van goede kwaliteit beschikbaar, maar het is nu de volgende stap om ze niet meer te vergeten en er routine van te maken om ze te dragen’. Als tweede raadt zij de bedrijven aan ‘het eens te hebben over het aanspreken op gedrag’. ‘Het kan natuurlijk ook helpen bij het gebruiken van PBM’s, als er tijdens het samenwerken op elkaar gelet wordt.’ Het was haar opgevallen dat men weliswaar vertelde dat men dit onderling doet, maar zich vervolgens niet kan herinneren zelf aangesproken te zijn op hun eigen gedrag.

Zelfs in de relatief korte tijd dat zij op de bouwplaatsen verbleef, heeft de studente situaties gezien die nog veiliger hadden kunnen zijn wanneer men elkaar had aangesproken op het gedrag. Een onderzoek als dat van Huizingh kan dan ook nuttig zijn, omdat het aanbevelingen oplevert die bouwers en bouwbedrijven ter harte kunnen nemen.

mei 17, 2017 | Activiteiten, Nieuws