Nieuwe regelingen voor 1000-banenplan

De aardbevingsschade veroorzaakt veel vraag naar bouw- of herstelwerk. De wens is dat bewoners en ondernemers uit het gebied profiteren van de kansen die hierdoor ontstaan. Daarvoor is het 1000-banenplan ontwikkeld, met als doel om tot aan 2022 duizend mensen aan een baan te helpen. Dit gaat vooral om werkzoekenden en mensen die over willen stappen naar een baan in de bouw, techniek of andere kansrijke sectoren.

De vraag naar personeel in die sectoren is groot. Dat houdt de komende jaren aan. De partners van het 1000-banenplan zorgen daarom voor een versnelling in het opleiden van de juiste personen. Dit gebeurt in samenwerking met (praktijk)opleiders en werkgevers. EPI-kenniscentrum heeft in kaart gebracht wat er aan scholing is in deze regio, zodat nu duidelijk is waar welke opleidingen gevolgd kunnen worden.

In het kader van de scholing zijn er nu twee regelingen beschikbaar.

Maatwerktrajecten

Sinds februari 2019 is de regeling ‘scholing maatwerktrajecten’ van kracht. Een bedrijf of scholingsinstelling in de arbeidsmarktregio Groningen kan in samenwerking met een Werkplein een opleidingstraject ontwikkelen om werkzoekenden te scholen. Indien noodzakelijk is het ook mogelijk om een bijdrage voor een (BBL-)opleiding aan te vragen voor een werkzoekende. Dit is ter beoordeling van het 1000-banenplan.

Een van de voorwaarden van een maatwerktraject is dat dit traject niet wordt aangeboden in de Open House (zie alinea hieronder). Daarnaast geldt dat er uitzicht moet zijn op een arbeidscontract of een leerwerkovereenkomst van tenminste een halfjaar, met een werkweek van minimaal 24 uur. De aanvragen voor ondersteuning vanuit het 1000-banenplan kunnen ingediend worden door een Werk in Zicht (WIZ)-werkgeversadviseur. Vind de WIZ-adviseur van jouw regio op www.1000banenplan.nl.

Start inkoop scholing 1000-banenplan

De inkoop van scholingstrajecten in het kader van het 1000-banenplan is gestart. Voor verschillende beroepen worden voorschakeltrajecten ingekocht waarbij vooral is gekozen voor beroepen die bijdragen aan de bouw- en herstelopgave in de aardbevingsregio: asbestsaneerder, metselaar, schilder, stukadoor, timmerman en voeger. Naast de bouwtrajecten zijn ook twee techniektrajecten toegevoegd: lassen en metaal bewerken.

Tot 28 februari 2019 hebben aanbieders van voorschakeltrajecten zich kunnen inschrijven in de Open House portal van het 1000-banenplan. Open House is een inkoopmethodiek waarbij alle aanbieders een contract krijgen om scholing aan te bieden, mits zij voldoen aan alle voorwaarden. De criteria om mee te doen bestaan bijvoorbeeld uit eisen waaraan het voorschakeltraject moet voldoen en een goede afstemming met een vervolgopleiding.

Open House is een systeem dat mee kan bewegen met de vraag vanuit de arbeidsmarkt. Als het aanbod van de scholing niet meer aansluit bij de vraag vanuit de arbeidsmarkt kunnen trajecten worden toegevoegd, gewijzigd of teruggetrokken. Het is de eerste keer in Nederland dat scholing voor werkzoekenden op zo’n grote schaal wordt ingekocht via de Open House inkoopmethode. Een primeur voor Groningen!

Meer weten over het 1000-banenplan? Lees dan volgende nieuwsbrieven:

kansrijke beroepen