Tiny houses mogelijke oplossing voor huisvestingsprobleem in aardbevingsgebied?

Tweedejaarsstudenten van de opleiding Middenkaderfunctionaris Bouw van het Alfa-college in Groningen hebben tiny houses ontworpen. Op de onderwijslocatie aan de Admiraal de Ruyterlaan werden donderdag 8 februari jl. de ontwerpen gepresenteerd aan de opdrachtgever gebiedscoöperatie Westerkwartier. Ook docenten, klasgenoten, hbo-studenten en andere geïnteresseerden uit het werkveld waren aanwezig.

Letterlijk vertaald is een tiny house een klein huisje, dat vaak een oppervlakte van maximaal 50m2 heeft. Maar het is ook een minimalistische en duurzame manier van leven. Het zijn dan ook vaak milieubewuste mensen die voor het leven in een tiny house kiezen

Tiny house voor diverse doelgroepen

Dat een tiny house voor meerdere doelgroepen een uitkomst kan zijn blijkt wel tijdens de presentaties. De studenten hebben ontwerpen gemaakt voor meerdere doelgroepen die met minder leefruimte toe zouden kunnen. Denk bijvoorbeeld aan senioren, zzp’ers en alleenstaanden. Zo heeft student Jasper Moes met medescholieren een tiny house voor studenten ontworpen en heeft Jordi van Oeveren met zijn groep zich verdiept in mindervaliden: “We hebben bijvoorbeeld rekening gehouden met de draaicirkel van rolstoelgebruikers.” Docent Bert Huitsing vult aan: “Een tiny house zou bijvoorbeeld ook een tijdelijk onderkomen kunnen zijn voor Groningers wiens huis moet worden verbouwd omdat die aardbevingsschade heeft.”

Stro en zeewier als isolatie

De afgelopen tien weken hebben de mbo-studenten zich vier dagen per week beziggehouden met het project. De eerste vijf weken stonden vooral in het teken van het inspireren van de studenten. Thema’s als duurzaamheid, afval en cradle2cradle kwamen aan bod. In diverse ontwerpen zijn onder andere natuurlijke producten uit de regio opgenomen (stro en zeewier als isolatie), is rekening gehouden met de ecologische voetafdruk en dingen als eventuele uitbreiding van een tiny house.

Excursies en gastlessen

Er waren ook diverse excursies en gastlessen. Docent Bert Huitsing: “We zijn met de studenten naar Almere geweest, waar ze een tiny house met eigen ogen konden zien. We hebben een windpark, woningbouwer en woninbouwcorporatie bezocht en zijn naar de Ikea geweest om inspiratie qua meubels op te doen. Een tiny house-bouwer heeft een gastles verzorgd.”

Samenwerken centraal

Samenwerken stond centraal tijdens het project. Eén dag per week gingen de studenten aan de slag bij de gebiedscoöperatie. De studenten konden sparren en feedback krijgen. Iedere donderdag waren de studenten bij de Hanzehogeschool te vinden. Hbo-studenten werden aan de teams gekoppeld en gaven hun kijk op het ontwerp.

Vervolg

Met de presentatie van de ontwerpen is het project voor de huidige tweedejaars afgerond. De docenten en samenwerkingspartners denken na over een vervolg. Ook Woonstichting Groninger Huis speelt in op de trend tiny houses. Zij zijn van plan drie tiny houses te realiseren op het voormalig Groot Bronswijkterrein in Wagenborgen. Eén van de drie huisjes zal samen met studenten Bouwkunde van het Alfa-college ontwikkeld worden. De oplevering is waarschijnlijk in 2019.

Fieldlab PraTICe

Tiny houses is een onderdeel van Fieldlab PracTICe. Dit is een uniek opleidings- en innovatiecentrum voor de bouw- en installatiebranche in Groningen. Het doel is om onderwijs beter aan te laten sluiten op regionale ontwikkelingen op het gebied van aardbevingsbestendig, energieneutraal en levensloopbestendig bouwen. Dit wordt in samenwerking met onderwijsinstellingen, bedrijven en overheden gedaan. Wilt u samenwerken of uw kennis delen? Kijk dan voor meer informatie op www.alfa-college.nl/fieldlabpractice.

mrt 14, 2018 | Activiteiten, Nieuws