Toekomst voor de ‘Quake School’

quake school

Een jaar geleden studeerden Jornt Bieze, Peter van Buuren en Steven Lammersen af aan de Hanzehogeschool met hun project ‘De Quake School’. Ze gooiden hoge ogen met het project dat modulair bouwt op water en daarmee de gebouwen aardbevingsbestendig maakt. Modulair bouwen wil zeggen dat er wordt gewerkt met behulp van vooraf (gestandaardiseerde) gemonteerde onderdelen, die ter plekke snel geplaatst kunnen worden.

Vanuit ingenieursbureau abtWassenaar was het idee gekomen om onderzoek te doen naar bouwen op water. Hiermee wordt het gebouw ontkoppeld van de ondergrond en hebben aardbevingen geen invloed op de  constructieve veiligheid.

Het is inmiddels een jaar later en Jornt en Steven hopen dat het ‘Quake school-concept opgepakt en daadwerkelijk gebruikt zal worden. Zij zien zeker mogelijkheden. Daarom hier hun verhaal.

Wat is de ‘Quake school’?

De ‘Quake school’ is de naam van het ontwikkelde modulaire systeem dat door zijn drijvende eigenschap bestand is tegen door gaswinning veroorzaakte aardbevingen. We hebben een basisschool genomen als casus, omdat we tijdens de eerste literatuurstudies ontdekten dat het belang uitging naar het aardbevingsbestendig maken van basisscholen. Destijds is vastgesteld dat er 29 nieuwe aardbevingsbestendige scholen gebouwd moesten worden in het aardbevingsgebied. We gingen in ons onderzoek op zoek naar een aardbevingsbestendig gebouw met een snelle bouwmethode. Daarnaast biedt deze modulaire eigenschap de mogelijkheid om op een eenvoudige manier het gebouw te verplaatsen, uit te breiden of te verkleinen. Zo kan de ‘Quake school’ inspelen op het fenomeen krimp in de provincie Groningen.

Wat zijn de belangrijkste resultaten van het onderzoek naar ‘De Quake School’?

Het ontwerpende onderzoek heeft geresulteerd in de ‘bouwstenen’: de zeshoekige drijflichamen, een gestandaardiseerde houten kolom-liggerstructuur, vloersystemen en binnendozen, welke gezien kunnen worden als het casco. Deze zijn door middel van koppelingsmethodes demontabel. Maar we zochten ook een balans tussen uniformiteit en diversiteit tussen verschillende Quakescholen, wat bijvoorbeeld heeft geresulteerd in een gevelsysteem waar meerdere materialen/gevels aan opgehangen kunnen worden.

In het onderzoek is er rekening gehouden met het bouwen op bestaand water en een gegraven kuip (ook wel het ‘badkuip’ principe genoemd). In samenwerking met de TU Delft zijn praktijktesten uitgevoerd met behulp van schaalmodellen en een triltafel. De verschillende metingen die zijn uitgevoerd tonen aan dat het medium water een dempende functie heeft en dus veel potentie biedt voor een seismische constructie.

Welke mogelijkheden zien jullie in de toekomst voor ‘De Quake School’?

Wij hebben tijdens het onderzoek aangetoond dat het systeem kan functioneren als een school. Uiteraard kunnen andere functies zoals kantoren en woningen ook met dit systeem worden uitgevoerd. Het drijvende, modulaire systeem is in eerste instantie ontwikkeld voor het aardbevingsgebied in Groningen. Echter lezen we in literatuurstudies en zien wij mogelijkheden voor het bouwen op water wereldwijd. Een drijvend gebouw kan beter omgaan met een stijgende zeespiegel en extremer weer. Naast de gevolgen van klimaatverandering is de verstedelijking een interessante uitdaging. Als er gekeken wordt naar water als bouwkavel, kunnen veel steden opeens weer groeien.

 Wat zijn jullie na het afstuderen gaan doen?

Zowel Steven als Jornt zijn na het afstuderen gaan werken bij een architectenbureau en ingenieursbureau om ervaring op te doen en deze vervolgens mee te nemen naar hun master aan de TU Delft. Inmiddels is Steven per februari begonnen aan de master Architecture en Jornt start in september met de master Structural Design. Ze overwegen om het project weer op te pakken tijdens hun studie in Delft, omdat ze nog steeds veel potentie zien in dit systeem.

Hebben jullie een jaar later nog nieuwe aanbevelingen voor De ‘Quake School’?

De basis-ingrediënten voor het bouwen op water zijn in het onderzoek naar voren gekomen. Het maquettemodel is getest op forse trillingen welke geresulteerd hebben in golfslagen. Toch blijft voor ons de vraag of er in de praktijk ook zulke trillingen zullen ontstaan met de specifieke kenmerken van een geïnduceerde aardbeving. Een mooie vervolgstap zou dan ook het ontwikkelen van een groter schaalmodel zijn. Deze kan geplaatst worden in het aardbevingsgebied, in een gegraven gat en/of open water, en worden voorzien van een meetstation. Deze sensoren kunnen vervolgens de verplaatsingen in x, y en z-richting meten en worden vergeleken met metingen op het vaste land. Daarnaast is het zaak om de (financiële) haalbaarheid te onderzoeken en het geheel bouwtechnisch uit te werken. Hierbij is het interessant om te kijken naar een leaseconstructie, waarbij het ‘leasen’ van een verplaatsbaar gebouw een interessant verdienmodel zou kunnen opleveren.

mrt 14, 2018 | Activiteiten, Nieuws