De aardbevingsschade veroorzaakt veel vraag naar bouw- of herstelwerk. De wens van de partners van het 1000-banenplan is dat bewoners en ondernemers uit het gebied profiteren van de kansen die hierdoor ontstaan. De vraag naar personeel is groter dan het aanbod. Dat houdt de komende jaren aan. Waar vind je dan nog vaklieden? De partners van het 1000-banenplan zorgen daarom voor een versnelling in het opleiden van de juiste personen. Dit gebeurt in samenwerking met (praktijk)opleiders en werkgevers. Zo staan vakmensen klaar om het werk uit te voeren. Samen investeren in vakmensen, het 1000-banenplan biedt kansen.

Opleiden in de regio

Samenwerkingsverband Werk in Zicht heeft begin 2020 nieuwe scholingstrajecten toegevoegd in de sector bouw en techniek. In totaal zijn er nu 64 trajecten beschikbaar en 13 opleiders gecontracteerd in de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe. Dit bestaat bijvoorbeeld uit scholing voor schilderen, timmeren, lassen, installeren en stuken. Maar ook scholing in nieuwe kansrijke sectoren zoals prefab casco bouwen en assistent procestechniek. De trajecten leiden allemaal direct op naar werk óf schakelen voor op een mbo-opleiding. De scholing is verspreid over de hele regio. Dat betekent dat werkzoekenden niet ver hoeven te reizen om een opleidingstraject te volgen en vaak dichtbij hun woonplaats kunnen deelnemen. Dit maakt de drempel om weer mee te doen een stuk lager. De aanmelding voor een traject verloopt via de werkconsulent of werkcoach.

Voorwaarden trajecten

Alle opleiders en scholingstrajecten moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo wordt de kwaliteit van de scholing gewaarborgd en wordt ervoor gezorgd dat opleiden leidt tot direct werk.

Er is bijvoorbeeld informatie opgenomen over de inhoudelijke eisen, werkkleding, certificaten en baangarantie. Werkzoekenden beschikken dus na de scholing over alle certificaten, kennis en vaardigheden die ze nodig hebben om direct aan de slag te kunnen op de arbeidsmarkt!

De keuzecarrousel

Ook is het nu mogelijk om op 10 verschillende plekken in de regio een keuzecarrousel te volgen. Een kandidaat volgt een keuzecarrousel als hij of zij wil ontdekken welk beroep een goede match is. Gedurende 1 tot 3 weken wordt kennis gemaakt met diverse beroepen zodat iemand een voorkeur kan ontdekken. De variatie is enorm wat betreft aanbod, sectoren, doelgroep en tijdsduur. Na het volgen van een keuzecarrousel stromen kandidaten sneller door naar een scholingstraject.

EPI-kenniscentrum doet onderzoek naar kansrijke trajecten in de sectoren bouw en techniek én in het aardbevingsgebied. Welke scholing is nodig om te kunnen bijdragen aan de grote herstelopgave in de regio? Welke vaardigheden zijn bijvoorbeeld belangrijk bij het aardbevingsbestendig bouwen? En hoe kunnen we werkzoekenden uit de aardbevingsregio meer perspectief op werk bieden?

Belangrijke vragen die moeten helpen om minstens 1000 mensen uit te laten stromen naar werk!

Wil je meer weten? Kijk dan op www.1000-banenplan.nl.