Van test naar toepassing in het Groningse aardbevingsgebied

Het onderzoekstraject van TNO naar effectieve testmethoden voor bouwtechnische maatregelen in het Groningse aardbevingsgebied is gestart. Dat betekent dat in de testhal van BuildinG middels proeven op de triltafel gewerkt wordt aan een testmethode en beoordelingskader voor herstel- en versterkingsmaatregelen. Zo moet duidelijk worden wat de effectiviteit van herstel- en versterkingsmaatregelen bij aardbevingen is. Daarmee kunnen bedrijven effectieve bouwkundige oplossingen ontwikkelen voor aardbevingsbestendige gebouwen.

Unieke situatie in Groningen

Door de bevingen krijgen gebouwen in Groningen te maken met (seismische) trillingen, maar zijn daar niet op gebouwd. Er zijn vele nieuwe, innovatieve maatregelen om de gevolgen van aardbevingen voor bouwconstructies te beheersen, maar er is nog geen testmethode om het effect hiervan objectief vast te stellen. Daarnaast zijn ook de bevingen en de bodemopbouw in Groningen zo specifiek dat het niet evident is dat bestaande maatregelen ook in de Groningse situatie effectief zijn. Er is nog geen algemeen geaccepteerd kader voor het beoordelen van de effectiviteit van de maatregelen. De huidige richtlijnen en normen zijn niet geschikt. Het onderzoekstraject van TNO moet daar verandering in brengen.

Het meest voor de hand liggende toepassingsgebied voor de maatregelen zijn de gemetselde woningen. De maatregelen zijn echter breder toepasbaar en zouden ook ingezet kunnen worden in gebouwen met een publieke functie, zoals bedieningsgebouwen bij gemalen en sluizen.

Aansluiting bij de praktijk

Een gebouw kan op vele wijzen falen. Het opstellen van een generieke beoordelingsmethodiek die alle faalmechanismen beschouwt, is in dit stadium een te grote stap. Daarom beginnen we bij één faalmechanisme om op basis hiervan verdere invulling te geven aan de beoordelingsmethodiek. Uit-het-vlak falen, waarbij de muur naar buiten draait of uitbuigt, is een van de kwetsbare punten van metselwerkgebouwen. De beoordelingsmethodiek die wordt opgesteld in dit onderzoek richt zich daarom allereerst op het uit-het-vlak falen van metselwerk en alternatieve gevelmaterialen of bouwwijzen die als maatregel worden ingezet.

De effectiviteit van een maatregel wordt bepaald door de reactie van het gehele gebouw en niet alleen van de component waarin of waarop deze maatregel is aangebracht. Het beschouwen van het hele gebouw door een grootschalige proef of een nauwkeurige berekening met een model vraagt echter een grote inspanning, zowel in tijd als in kosten. Om met behulp van proeven op de triltafel te kunnen bepalen wat het effect van een maatregel op gebouwniveau is, wordt aansluiting gezocht bij bestaande en in ontwikkeling zijnde rekenmethodes en richtlijnen voor constructieve veiligheid en schade, zoals de NPR 9998 en SBR Trillingsrichtlijn A.

Samenwerking

TNO ontwikkelt deze testmethode en het beoordelingskader niet alleen, maar werkt hierbij samen met (veelal) lokale bedrijven en partners. De bedrijven Daas Baksteen, FeNB2 Staalframebouw, Fischer en Straw Blocks Systems laten hun innovatieve producten en systemen beproeven op de triltafel. Steenindustrie Strating en Remix droge mortel dragen letterlijk en figuurlijk hun steentje bij door producten en expertise te leveren voor de (referentie)muren die worden beproefd. Via de netwerken van TNO, BuildinG en EPI-kenniscentrum wordt de opgedane kennis geborgd en breed beschikbaar gemaakt voor het bedrijfsleven en het onderwijs. Zo zal EPI-kenniscentrum onder meer een symposium en kennissessie organiseren over dit onderwerp. Houd hiervoor onze website in de gaten.

Interesse?

U kunt als bedrijf of publieke instelling instappen in het lopende project of zelf proeven (laten) uitvoeren op de triltafel bij BuildinG in Groningen. Voor meer informatie over het TNO-project kunt u contact opnemen met tim.dijkmans@tno.nl.

apr 19, 2018 | Activiteiten, Nieuws