Veiligheid op papier en in praktijk

Afstudeeronderzoek Evelien Huizingh naar veiligheidsgedrag van bouwers
Natuurlijk is veiligheid een belangrijk thema in de bouwsector: zeker als het om (ver)bouwen in het aardbevingsgebied gaat. Maar wat op papier vanzelfsprekend is, krijgt in praktijk vaak heel anders vorm. Cruciaal hierbij is de opstelling van de bouwers, die hun ideeën over veiligheid moeten vertalen naar veilig handelen in de praktijk. Voor haar master Change Management aan de Rijksuniversiteit Groningen neemt masterstudent Evelien Huizingh het veiligheidsgedrag van bouwers onder de loep en hoopt met haar onderzoek een bijdrage te kunnen leveren aan een (nog) veiliger bouwproces.

Voor haar masteronderzoek heeft Huizingh tien interviews afgenomen bij twee kleine bouwbedrijven in de provincie Groningen. In de interviews let ze op hoe er door de bouwers over veiligheid gesproken wordt, dus hoe het narratief van het thema veiligheid precies is opgebouwd. Ook loopt ze mee met een aantal bouwers en observeert ze op welke manier deze in hun werkzaamheden stilstaan bij veiligheid. Haar hoofdvraag is hoe in kleine bouwbedrijven het belang van veiligheid en de verschillen in het spreken over veiligheid van invloed zijn op het veiligheidsgedrag van bouwers.

Natuurlijk wil elke bouwer gezond en heel thuiskomen ‘s avonds. Veiligheid is daarom vanzelfsprekend een belangrijk thema, maar op welke manier geven bouwers dit vorm in hun dagelijkse werkzaamheden? Wordt er automatisch vanuit gegaan dat het bouwbedrijf dit thema oppakt, of moet een werknemer hier zelf handen en voeten aan geven? Deze vragen spelen een rol in Huizinghs onderzoek. Uit de interviews die Huizingh hield, blijkt bijvoorbeeld dat veiligheid gezien wordt als iets dat je eigen verantwoordelijkheid is. Uit de literatuur blijkt bovendien ook dat met name in kleine bedrijven, veiligheid vaak minder geformaliseerd is, minder vastgelegd in protocollen en meer verbonden is aan hoe de werknemer dit zelf invult.

Naast de begeleiding vanuit de Rijksuniversiteit Groningen wordt Huizingh ook begeleid door een consultant van organisatie Vlink; een platform dat bouwers bewust probeert te maken om veiliger te werken. Door de aardbevingen in Groningen is er meer werk voor de bouwers en is dus het belang om veilig te bouwen erg groot. Bovendien is het ook nog steeds een sector waarin relatief veel ongelukken voorkomen. Huizingh hoopt dat haar onderzoek de overeenkomsten en verschillen laat zien tussen hoe de bouwer nadenkt en praat over veiligheid en hoe de bouwer dit in praktijk vertaalt in veiligheidsgedrag op de werkvloer. Ze hoopt op basis hiervan verbeterpunten te kunnen formuleren die het bouwproces veiliger kunnen maken. In februari 2017 hoopt Huizingh de rest van haar onderzoeksresultaten te presenteren.

dec 13, 2016 | Activiteiten, Nieuws