Vijf jaar na Huizinge

Het effect van aardbevingen op de huizenprijzen in Groningen

In het onderzoek ‘5 jaar na Huizinge’ is het effect van aardbevingen en aardbevingsrisico op de huizenprijzen in een nieuw afgebakend risicogebied in de provincie Groningen opnieuw onderzocht.

Het onderzoek richt zich op de periode van augustus 2012 (de beving in Huizinge) tot en met juni 2017. Er is zowel gekeken naar een eventueel imago-effect voor het gebied als geheel, als naar het effect van de bevings- en schadehistorie op de verschillende plekken in het gebied.

Het rapport is afkomstig van www.atlasvoorgemeenten.nl.