Webinars van ‘Series on Induced Seismicity’ van DeepNL nu beschikbaar

Afgelopen zomer hield het DeepNL project een serie webinars over de ondergrond en seismiek. DeepNL is een onderzoeksprogramma van de NWO, De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. De NWO geeft hiermee invulling aan een advies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid: zorg voor een structureel en lange termijn onderzoeksprogramma naar de gaswinning-gerelateerde problematiek in Groningen.

Beter begrijpen van gedrag diepe ondergrond

DeepNL wil bijdragen aan een beter begrip van het gedrag van de diepe ondergrond, onder invloed van de activiteiten die de mens daarin onderneemt. Daarnaast wil het programma de onderzoeksgemeenschap in Nederland rondom deze thematiek versterken en de onderlinge samenhang vergroten.
Deze serie webinars is daarom dus niet alleen gericht op onderzoekers van het DeepNL-project, maar ook andere onderzoekers, afstudeerders en professionals uit het werkveld die zich bezighouden met ondergrond en seismiek kunnen hier hun voordeel mee doen.

Onderwerpen van de Engelstalige webinars: Earthquake Physics, Reservoir Mechanics, Imaging Seismicity and Seismicity in Groningen (from both lab and modelling perspectives).

U vindt ze via deze link

okt 19, 2020 | Nieuws