Wetenschappelijk onderzoek: schade door gaswinning belemmert functioneren

Het dagelijks functioneren van Groningers die vaker schade hebben aan hun huis door aardbevingen wordt belemmert door deze schade.

En het heeft ook invloed op andere activiteiten.

Dit zijn conclusies uit het derde wetenschappelijke rapport van Gronings Perspectief, dat in juli 2017 is gepresenteerd.

Bron: Gronings Perspectief

Gronings Perspectief is een onafhankelijke monitor van de gezondheid, het veiligheidsgevoel en het toekomstperspectief van Groningers in alle 23 gemeenten.

Dit levert veel kennis op over de aardbevingen, maar ook over de staat van de Groningers in het algemeen.

Gronings Perspectief is een samenwerking tussen onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen, de GGD Groningen en Onderzoek & Statistiek van de Gemeente Groningen.

De onderzoekers worden bijgestaan door een begeleidingscommissie bestaand uit de Gemeenten, GGD, Groninger Bodembeweging, Nationaal Coördinator Groningen, de Provincie, Veiligheidsregio, Vereniging Groninger Dorpen en wetenschappelijk experts.