Wijzingen in NPR verwerkt in nieuwe opleiding voor constructeurs

Op 6 oktober is er een feestje gevierd! Dertien constructeurs kregen toen uit handen van een van de docenten het diploma voor de opleiding ‘Aardbevingsbestendig ontwerpen en herstellen’!

De constructeurs hebben een gevarieerd programma gevolgd waarin zij kennis en vaardigheden hebben opgedaan om (preventieve) versterking van zowel bestaande bouw als nieuwbouw te realiseren in het aardbevingsgebied. De deelnemers zijn positief over de opleiding. “Ik vind en vond het een buitengewoon goede opleiding, goed qua breedte en qua diepte”, aldus ingenieur Eric Kool van Movares.

In totaal behaalden negentien constructeurs het diploma. Het gaat om de eerste groep die deze opleiding met succes volledig heeft afgerond. Een bijzondere opleiding die speciaal is ontwikkeld vanwege de aardbevingen in Noord-Nederland. Deze bevingen beschadigen huizen, gebouwen en kunstwerken en zorgen voor de nodige uitdagingen op constructief terrein. Er is grote behoefte aan nieuwe kennis en werkende oplossingen in aardbevingsbestendige (ver)bouw- en herstelwerkzaamheden.

Inhoud van de opleiding

Tijdens de opleiding hebben de constructeurs meer kennis gekregen over de Europese regelgeving voor aardbevingen (Eurocode 8) en de Nederlandse praktijkrichtlijnen die hieruit voortgekomen zijn (Nederlandse Praktijkrichtlijn 9998). In de lessen werd de groep niet alleen de theorie bijgebracht, maar ook hoe het toe te passen in de praktijk. Het gaat dan om bijvoorbeeld ontwerpen en rekenen per materiaalsoort (hout, beton etc.)

EPI-kenniscentrum zorgt in de regio voor de kennisdeling op het gebied van aardbevingsbestendig bouwen en herstellen en heeft samen met de Betonvereniging (Gouda) de opleiding ‘Aardbevingsbestendig ontwerpen en herstellen’ ontwikkeld. In september 2016 is de groep met de opleiding gestart. Het gaat om constructeurs uit heel Nederland. Zij hadden aangegeven behoefte te hebben aan meer kennis op het gebied van aardbevingsbestendig bouwen, aangezien de vraag hiernaar steeds groter wordt, ook vanuit het buitenland.

Nieuwe NPR

Dat de kennisontwikkeling nog steeds gaande is blijkt ook uit de komst van een nieuwe versie van de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR). Constructeurs kunnen deze richtlijn gebruiken om te berekenen hoe sterk een gebouw moet zijn om te voldoen aan de in Nederland gehanteerde veiligheidsnorm voor gebouwen.

Nieuwe start

De opleiding ‘Aardbevingsbestendig ontwerpen en herstellen’ gaat mee met deze aanpassingen en  is geactualiseerd. Een nieuwe start van module 1 zal bij voldoende aanmeldingen plaatsvinden op 23 januari 2018! Voor meer informatie over de opleiding kunt u de folder bekijken.

14 november 2017 | Activiteiten, Nieuws