Wonen en leven met aardbevingen

Meningen, knelpunten en oplossingsrichtingen van burgers

In opdracht van de Dialoogtafel Groningen heeft een grootschalig woningmarktonderzoek plaatsgevonden in het aardbevingsgebied Groningen. Dit is uitgevoerd door onderzoeksbureau OTB (TU Delft) in samenwerking met CMO STAMM en Sociaal Planbureau Groningen. In dit onderzoek wordt naast veel objectieve gegevens de woonbeleving en de impact van de aardbevingen bij burgers nagegaan. Dat gebeurt op twee verschillende manieren. Ten eerste via een burgerpeiling door middel van een vragenlijst en ten tweede via verdiepende gesprekken. CMO STAMM en Sociaal Planbureau Groningen hebben, naast de uitvoering van de burgerpeiling, zorg gedragen voor deze verdiepende gesprekken.

Het onderzoek vindt plaats in 9 gemeenten die ten tijde van het onderzoek werden afgebakend als het aardbevingsgebied van Groningen. Te weten: Appingedam, Bedum, De Marne, Delfzijl, Eemsmond, Loppersum, Slochteren, Ten Boer, Winsum.