Woningmarkt- en bewonersonderzoek Noord- en Midden-Groningen

 

Woningmarktonderzoek voor de MEDAL-gemeentenwoningmarkt

De aardbevingen als gevolg van de gaswinning in de provincie Groningen hebben groot effect op de MEDAL-gemeenten De Marne, Eemsmond, Delfzijl, Appingedam en Loppersum. De leefbaarheid is gedaald tot een voor Nederlandse begrippen laag niveau. De verkoopsnelheid en waardeontwikkeling van de woningen is laag. Tegelijkertijd loopt het aantal huishoudens terug; een proces dat door de aardbevingen in een versnelling is geraakt. In deze moeilijke beleidscontext stelden de gemeenten een Woon- en Leefbaarheidsplan (WLP) ‘Noord-Groningen Leeft!’ op. Het uitvoeringsprogramma van het WLP heeft als doel om de krimpende vraag naar woningen te laten overeenkomen met het aanbod, de kwaliteitsvraag te bedienen, de leegstand terug te brengen tot een acceptabel niveau en de leefbaarheid te verbeteren. De vraag is hoe deze doelen te realiseren zijn. Daarom is er dit woningmarktonderzoek, met daarin de korte- en langetermijnontwikkelingen op de woningmarkt in de MEDAL-gemeenten.

Bewonersonderzoek in alle bevingsgemeenten
Daarnaast wil de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) een actueel beeld van het effect van de aardbevingen op de bewoners als het gaat om de leefbaarheid en de woningmarkt. In 2015 voerde OTB in samenwerking met CMO STAMM een bewonersonderzoek uit in opdracht van de Dialoogtafel, met destijds negen officiële aardbevingsgemeenten. Dit onderzoek is een herhaling, nu voor elf officiële aardbevingsgemeenten, behalve de stad Groningen. Naast de MEDAL-gemeenten zijn dat Bedum, Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde, Slochteren, Ten Boer en Winsum.

Opdrachtgever
De opdrachtgever is de ‘Stuurgroep PLUS MEDAL’, vertegenwoordigd door de programmaleider voor het Woon- en Leefbaarheidsplan en de gemeente Appingedam als voorzitter van de Stuurgroep.

Al u op de onderstaande knop druk wordt u doorverwezen naar de website van de Nationaal Coördinator Groningen. Hier kunt u de samenvatting, het hoofdrapport en het naslag downloaden.